ฉันทามติสันติภาพ 5 ข้อ

เดเร็ก โชเลต์ ที่ปรึกษา กต.สหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์สื่อระหว่างเยือนประเทศในอาเซียน แสดงความเป็นห่วงของปัญหาวิกฤตเผด็จการทหารพม่า ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงไทย และพูดถึงทางออกคือการต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวพม่าและส่งเสริมฝ่ายประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
2023-03-22 12:32