อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 นาที 51 วินาที ที่ผ่านมา

ชนชั้นกลาง

2018-07-17 16:32
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม็กกิลล์ยกกรณีศึกษาไทยและสิงค์โปร์ โดยชี้ว่าชนชั้นกลางมีโอกาสถูกขัดเกลาให้เป็นคนหัวอนุรักษ์นิยมง่ายกว่าชนชั้นล่าง เผย 2 ปัจจัย “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” และ “คนดี” คืออุปสรรคประชาธิปไตยไทย ส่วน ‘ประจักษ์ ก้องกีรติ’ เสนอว่าชนชั้นกลางอาจหันหลังให้เผด็จการ หากสถาบันทางการเมืองเข้มแข็ง
2018-06-18 22:43
“...ชนชั้นกรรมาชีพไม่อาจเป็นพลังหนึ่งเดียวในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ แต่ยังมีพลังอื่น ๆ (นั้นก็คือ ชนชั้นกลาง ๆ ที่เขาเรียกว่าตำแหน่งที่ตั้งทางชนชั้นที่มีลักษณะขัดแย้งภายใน) ที่จะสามารถปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมได้…” (Erik Olin Wright, “What is middle about the middle class?,” - อ้างใน เก่งกิจ กิติเรียงลาภ 2560, น.39)
2017-12-15 23:29
คลิปจากการสัมมนาสาธารณะ “การเมืองคนดี”: ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของผู้สนับสนุน  “ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” 15 ธันวาคม 2560 | ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2017-11-19 15:08
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้พบกับ คำ ผกา และ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี แนะนำหนังสือ “Uneasy Street: The Anxieties of Affluence” ของ Rachel Sherman นักวิชาการด้านสังคมวิทยาที่สัมภาษณ์ผู้มีอันจะกินในนิวยอร์ก  ที่ชนชั้นของพวกเขาก็มีความกังวล ท่ามกลางความเหลื่อมล้ำที่เริ่มปรากฏเห็นเด่นชัดในสังคมสหรัฐอเมริกา แถมการขยับชนชั้นฐานะก็ทำไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อน
2017-09-20 21:09
มรดกกองทัพและสังคมจากการไม่เสียเอกราช เสรีนิยมในฐานะภัยคุกคามใหม่ของกองทัพ-ฝ่ายอนุรักษ์นิยม การเมืองเปลี่ยนผ่าน โจทย์ใหญ่ที่ไทยมีแต่ฝัน สังคมไทยไม่เคยถก ‘ทหารอาชีพ’ กับกองทัพที่ไม่ได้ถูกทดสอบด้วยสงคราม คาดการเมืองอนาคตมีเผด็จการทหาร ข้าราชการเอี่ยว หวัง ปชต. เสรีนิยมผ่านช่วงลำเค็ญให้ได้ ซ้ายไปขวา: พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ สุรชาติ บำรุงสุข
2017-05-24 14:01
บทสัมภาษณ์ 9 นักวิชาการในชุด ‘แผ่นดินจึงดาล’ นี้ ประชาไทตัดทอนมาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล: การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ เพื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามันจะนำพาเราไปสู่อะไร
2017-02-28 18:00
  คำว่า “พุทธศาสนาแบบชนชั้นกลาง” ในที่นี้ ผมหมายถึงพุทธศาสนาที่ชนชั้นกลางนิยมนับถือ และเป็นการนับถือที่ไม่ใช่แบบ “นับถือศาสนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน” หรือตามประเพณีแบบชาวบ้านทั่วไปเท่านั้น แต่เป็นการนับถือที่เกิดจากการศึกษา จนเกิดความซาบซึ้ง เลื่อมใส นำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญคือนำมากล่าวอ้าง และแสดงออกถึงความเข้าใจ ความเชื่อของตนว่า หลักคำสอน แนวปฏิบัติที่ถือว่าถูกต้องคืออย่างนั้น อย่างนี้
2016-10-23 23:02
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้เป็นตอนสุดท้ายของชุดรำลึก 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และชานันท์ ยอดหงษ์ พูดถึงวัฒนธรรมการเชิดชูและให้การแสวงหาความชอบธรรมให้กับ "คนดีในสังคมไทย" ผ่านการใช้บทเพลง "คนดีไม่มีวันตาย" ที่เป็นมากกว่าเพลงประกอบภาพยนตร์ "ขุนรองปลัดชู วีรชนคนถูกลืม"
2016-08-14 18:52
14 ส.ค. 2559 หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ยังคงพูดคุยกับ ธีราภา ไพโรหกุล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่อง "ประวัติศาสตร์งานศพของอังกฤษในคริสต์ศตวรรษที่ 18" ซึ่งเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน หรือ LSE ประเทศอังกฤษของธีราภา

Pages

Subscribe to ชนชั้นกลาง