อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 29 นาที ที่ผ่านมา

ชนชั้นล่าง

2017-03-28 12:09
งานวิจัยเผย ช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตของชนชั้นล่างวัยกลางคนที่เป็นคนขาวในสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาจากยาเสพติด ฆ่าตัวตาย หรือปัญหาแอลกอฮอล์ทำให้พวกนักวิจัยเรียกว่า 'ตายด้วยความสิ้นหวัง' ซึ่งนอกจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะแย่งงานของพวกเขาแล้วความคาดหวังจากสังคมที่เป็นคนขาวยังบีบรัดพวกเขามากกว่าด้วย
2016-06-14 15:03
  เรื่อง “ขยะ” ที่จะเล่าในที่นี้ เป็นงานวรรณกรรมแปล จากเรื่อง Trash (2010) เขียนโดย แอนดี มัลลิแกน (Andy Mulligan) นักเขียนชาวอังกฤษ ซึ่งเคยเป็นครูอาสาสมัครที่เบงกอล ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ บราซิล วรรณกรรมเรื่องนี้เล่าชีวิตของเด็กเก็บขยะที่เมืองกองขยะในฟิลิปปินส์ ซึ่งได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสมบัติที่จะสร้างคุณค่าในชีวิตให้กับเด็กเหล่านี้ ต่อมาหนังสือนี้ถือเป็นหนึ่งในวรรณกรรมเยาวชนดีเด่นในอังกฤษ และได้แปลเป็นภาษาไทย โดย วิกานดา จันทร์ทองสุข พิมพ์โดยสำนักพิมพ์แพรวเยาวชน เมื่อ พ.ศ.2557
2013-12-15 12:09
"ชนชั้นนำและชนชั้นกลางกรุงเทพ มักใช้เวลาในฮ่องกง บอสตัน หรือปารีส มากกว่าในหมู่บ้านของไทย" "ทัศนะของพวกเขาที่มองว่า ชาวบ้านยากจนไร้การศึกษา นั้น ล้าสมัยไป 2 ทศวรรษ"
2012-02-21 19:53
คำถามที่คนถามไถ่เพื่อนฝูงและตนเองมากที่สุด อันแสดงให้เห็นถึงความกังวลอย่างยิ่งของคนจำนวนมากในสังคมไทยได้แก่ อนาคตของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ผมก็ตอบไม่ได้ว่าอนาคตสังคมไทยจะเดินไปทางไหน หากแต่ก่อนที่เราจะตอบคำถามนี้ได้บ้าง เราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันให้ชัดเจน คนแต่ละกลุ่มก็จะต้องทบทวนตนเองว่าเหตุใดกลุ่มของตนจึงคิดในลักษณะอย่างที่คิด เพื่อที่จะทำให้เห็นและเข้าใจได้ว่าความคิดและความกังวลทั้งหมดเกิดขึ้นจากการดำรงอยู่ในเงื่อนไขทางสังคมเศรษฐกิจและพัฒนาการความเป็นมาทางประวัติศาสตร์กลุ่มของตนมาอย่างไร การทำความเข้าใจระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละกลุ่มให้แจ่มชัดก็จะช่วยทำให้แต่ละกลุ่มมองเห็น
2010-06-15 07:45
ในที่สุด ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า ก็ได้รับเทียบเชิญจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ให้รับหน้าที่ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง อันเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับแผนปรองดอง หลายคนมองว่า เขามักแสดงทัศนะทางการเมืองสนับสนุนฝ่ายเสื้อเหลือง หรือเป็นนักวิชาการที่มี “หัวใจสีเหลือง” แต่สำหรับผมใครจะเป็นสีไหนไม่สำคัญ ผมสนใจ “วิธีคิด” ของเขามากกว่า โดยเฉพาะที่ ดร.สมบัติ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2553 ต่อคำถามที่ว่า “ประเด็นหลักๆ ในการปฏิรูปการเมืองคือเรื่องอะไร” เขาตอบว่า...
2007-01-10 00:12
ชนชั้นปกครองอาจได้กระทำความผิดพลาดครั้งสำคัญที่สุดไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน โดยประเมินพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของพวกตนสูงเกินไป ประชาชนชั้นล่างและชั้นกลางจำนวนหนึ่งได้ "ตื่นจากฝันในเทพนิยาย" รู้แจ้งว่า แท้จริงแล้ว อะไรคือปัจจัยขัดขวางประชาธิปไตยและเป็นรากเหง้าของรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดหลายสิบปีมานี้ ผู้ปกครองกำลังบีบให้ประชาชนชั้นล่างและชั้นกลางต้องตัดสินใจเลือกที่เจ็บปวดและอันตรายที่สุด....
Subscribe to ชนชั้นล่าง