ชนบท

พูดคุยกับยุกติ มุกดาวิจิตร เรื่องแบบเรียน “ภาษาพาที” ว่าสะท้อนชุมชนในจินตกรรมที่รัฐปรารถนาอย่างไร และอธิบายจุดเปลี่ยนเชิงอุดมการณ์ชนชั้นนำหลังวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” ที่หันเหจากเสรีนิยม สู่อุดมการณ์ชนบทนิยมมากขึ้น
2023-05-14 23:51
มองความสัมพันธ์ระหว่าง “การเลือกตั้ง” กับ “การซื้อเสียง” เมื่อการซื้อเสียง แม้จะไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาด แต่วาทกรรมซื้อขายเสียง โง่จนเจ็บ ก็จะวนเวียนอยู่ต่อไปในลักษณะที่ใช้ประณามหยามเหยียดการเมืองฝั่งตรงข้ามกัน
2023-05-07 20:56
ช่วงการล็อกดาวน์ในห้วงการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกเกิดการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนจำนวนมากกลับไปเมืองรองหรือชนบท  ในกรณีของไทยภาคเกษตรไม่สามารถดูดซับคนตกงานได้อย่างยุค 2540 และด้วยการช่องว่างระหว่างเมืองใหญ่และต่างจังหวัดยังห่างกันมาก หลายเสียงจึงบอกว่าการย้ายกลับไปสร้างเนื้อสร้างตัวในต่างจังหวัดนั้นไม่ใช่เรื่องสวยหรูอย่างที่ถูกนำเสนอตามหน้าสื่อ
2023-03-26 08:24

Pages