ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

'ชาญวิทย์ เกษตรศิริ' อดีตอธิการบดี มธ. เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง 'เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์' หนึ่งใน ส.ว. และเพื่อนเก่า ขอให้ออกเสียงรับรองนายกรัฐมนตรีโดยเคารพมติของประชาชน ย้ำทิ้งความทรงจำอันดีไว้ให้ลูกหลานเหลนโหลนบ้าง (ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานอยู่ตลอดไป)
2023-07-07 13:54

Pages