ชาร์ป

2018-12-04 22:46
สหภาพแรงงานเผยว่าโรงงานชาร์ป ในเมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น เลิกจ้างแรงงานเหมาช่วงที่เป็นชาวต่างชาติประมาณ 3,000 คน การเลิกจ้างนี้เกิดขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังอยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายเพื่อรับแรงงานต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้น
Subscribe to ชาร์ป