ชาลินี ทองยศ

เมื่อกำไล EM ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการประกันตัวนักกิจกรรมทางการเมือง อิสรภาพของพวกเขาจึงถูกพันธนาการ แม้จะอยู่นอกลูกกรง แต่ชีวิตก็มีผลกระทบมากเพียงเพราะถูกกล่าวหาในฐานะอาชญากรทางความคิด 
2023-05-02 18:53