อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 นาที ที่ผ่านมา

ชาวนา

2018-08-22 14:23
รัฐศาสตร์แฟร์ 2018 เสวนาหัวข้อ "การเมืองกับคนรุ่นใหม่" หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครอบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 13 อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2017-12-10 17:19
วิดีโอจากงานดิเรกเสวนา "เปิดพื้นที่ (ใหม่) ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน" 8 ธันวาคม 2560 ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นำเสนอโดย กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมชัย ภัทรธนานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกาดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย ประจักษ์ ก้องกีรติ
2017-12-08 16:03
  พ.ศ.2560“ข้าวห้อมมะลิไทยเป็นแชมป์โลก”“ชาวนาไทยเศร้าโศกไม่สุดสิ้น”ใครคนทำ? ใครคนขาย? ใครได้กิน?ใครซบดิน? ใครย่ำเหยียบ? ใครหยันเย้ย?ไหนดวงตาภาคภูมิอันเริงแรง?“มีแต่แววแห้งแล้งเกินเอื้อนเอ่ย”รัฐและเรา  “แปลกหน้าไม่คุ้นเคย”เขาและทุนสิเหวย  “จึงคุ้นกัน” พ.ศ.2560“ข้าวไทยเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่ง”ชื่อคงซึ้งสะเทือนทั้งสรวงสวรรค์แต่ชีวิตคนทำนาสิจาบัลย์มองตาช้ำ... ไหวสั่นหวั่นหัวใจ!
2017-11-29 22:11
ชื่อหลัก: การปฏิวัติที่ถูกตัดตอนชื่อรอง: ชาวนา นักศึกษา กฎหมายและความรุนแรงในภาคเหนือของไทยชื่ออังกฤษ:  Revolution Interrupted นี่เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น  (Tyrell Harberkorn) นักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยมายาวนาน ปัจจุบันสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
2017-10-17 14:25
สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” ระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2017-09-14 15:20
นักวิชาการ ชี้เกิดความเหลี่ยมล้ำในการเข้าถึงโครงการ ‘ไร่ละ 1,000’ ระบุคนมีทรัพยากรมากกว่ามีอำนาจต่อรองสูง พบปัญหาการยืนยันสิทธิเกษตรกร เช่าที่นาต้องแบ่งเงินช่วยเหลือกับเจ้าของที่ครึ่งต่อครึ่ง ย้ำนโยบายแนวดิ่งขาดการส่วนร่วม แนะพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยี เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
2017-09-06 10:08
คลิปอภิปรายหัวข้อ ทิศทางข้าวและชาวนา หลังยุคจำนำข้าว โดย ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ลงพื้นที่วิจัยและสัมภาษณ์ชาวนาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และข้อเสนอต่อนโยบายข้าว ขณะที่ประภาส ปิ่นตบแต่ง พูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจชาวนา ความท้าทายและการปรับตัวในยุคหลังนโยบายจำนำข้าว การอภิปรายเป็นส่วนหนึ่งของ "รัฐศาสตร์เสวนา" ชุดไทยศึกษากับการเมืองและสังคมไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 - ห้อง 103 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2017-06-13 14:42
  หลายปีที่ผ่านมามูลนิธิชีวิตไท (Local Act) ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และองค์กรชาวนาภาคกลาง ศึกษาสถานภาพของชาวนาและนโยบายช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล คสช.เพื่อประเมินถึงมีประโยชน์และข้อจำกัดของนโยบายและค้นหานโยบายที่สอดรับกับความต้องการของชาวนาปัจจุบัน
2017-06-02 18:04
หลังประกาศงดพูดการเมือง มา 4 วัน ประยุทธ์ ระบุคำถาม 4 ข้อ เพียงต้องการสร้างการเรียนรู้ไม่ใช่เน้นให้การเลือกตั้ง เพราะตามโรดแมปก็ต้องจัดการเลือกตั้งอยู่แล้ว ยันไม่เคยขัดขวางการเลือกตั้ง หรือก้าวก่ายการทำงานใคร ที่มาภาพ เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล
2017-02-28 22:57
วิดีโอของโครงการ “แตกต่าง หลากหลาย เหมือนกัน” ลำดับที่ 9 “ทางเลือกของชาวนา” ผลงานของ “ตาล วรรณกูล” ราคารับซื้อข้าวเปลือก ลบด้วยต้นทุน อันประกอบด้วย ค่าเช่านา+ค่าไถ+ค่าย่ำเทือก+ค่าเมล็ดพันธุ์+ค่าหว่าน+ค่าปุ๋ย+ค่าหว่าน+ค่ายากำจัดศัตรูพืช+ค่าฉีด+ค่าฮอร์โมน+ค่าฉีด หลังคำนวณตัวเลขที่เหลือ ทำให้ชาวนาคนหนึ่งหันหลังจากระบบอันโหดร้ายนี้ไปสู่ทางเลือกใหม่

Pages

Subscribe to ชาวนา