อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 นาที 15 วินาที ที่ผ่านมา

ชาวนา

2018-10-19 19:46
การนำเสนอของจามะรี เชียงทอง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่าเรื่องงานศึกษาของคาร์ล มาร์กซ์ ต่อสังคมเกษตร ว่าเขามองเรื่องสิทธิในที่ดิน การสะสมทุน และการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรไปสู่สังคมทุนนิยมอย่างไร จามะรี เชียงทอง: Marx’s Agrarian Studies
2018-10-15 15:59
ความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจสังคมไทยมีมาอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้าน และนับวันยิ่งมีความซับซ้อนขึ้น ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธภาพเชิงอำนาจขององคาพยพต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ยังสะท้อนให้เห็นการจัด “ตำแหน่ง” แห่งที่ทางประวัติศาสตร์ของคนกลุ่มต่าง ๆ ใหม่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอันไพศาลนี้
2018-09-28 17:39
นักวิชาการหัวหน้าโครงการวิจัยกับ สกว. แนะ ชาวนา เร่งปรับตัวหันปลูกพืชใช้น้ำน้อย รวมถึงเลื่อนเวลาปลูกข้าว รับมือภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเป็นพื้นที่ที่มีการใช้น้ำชลประทานมากที่สุดในฤดูแล้ง โดยรัฐต้องมีนโยบายสนับสนุนให้ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
2018-08-22 14:23
รัฐศาสตร์แฟร์ 2018 เสวนาหัวข้อ "การเมืองกับคนรุ่นใหม่" หนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครอบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น 13 อาคารเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2017-12-10 17:19
วิดีโอจากงานดิเรกเสวนา "เปิดพื้นที่ (ใหม่) ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน" 8 ธันวาคม 2560 ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นำเสนอโดย กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมชัย ภัทรธนานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกาดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย ประจักษ์ ก้องกีรติ
2017-12-08 16:03
  พ.ศ.2560“ข้าวห้อมมะลิไทยเป็นแชมป์โลก”“ชาวนาไทยเศร้าโศกไม่สุดสิ้น”ใครคนทำ? ใครคนขาย? ใครได้กิน?ใครซบดิน? ใครย่ำเหยียบ? ใครหยันเย้ย?ไหนดวงตาภาคภูมิอันเริงแรง?“มีแต่แววแห้งแล้งเกินเอื้อนเอ่ย”รัฐและเรา  “แปลกหน้าไม่คุ้นเคย”เขาและทุนสิเหวย  “จึงคุ้นกัน” พ.ศ.2560“ข้าวไทยเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่ง”ชื่อคงซึ้งสะเทือนทั้งสรวงสวรรค์แต่ชีวิตคนทำนาสิจาบัลย์มองตาช้ำ... ไหวสั่นหวั่นหัวใจ!
2017-11-29 22:11
ชื่อหลัก: การปฏิวัติที่ถูกตัดตอนชื่อรอง: ชาวนา นักศึกษา กฎหมายและความรุนแรงในภาคเหนือของไทยชื่ออังกฤษ:  Revolution Interrupted นี่เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของ ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น  (Tyrell Harberkorn) นักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยมายาวนาน ปัจจุบันสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
2017-10-17 14:25
สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” ระหว่างวันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2017-09-14 15:20
นักวิชาการ ชี้เกิดความเหลี่ยมล้ำในการเข้าถึงโครงการ ‘ไร่ละ 1,000’ ระบุคนมีทรัพยากรมากกว่ามีอำนาจต่อรองสูง พบปัญหาการยืนยันสิทธิเกษตรกร เช่าที่นาต้องแบ่งเงินช่วยเหลือกับเจ้าของที่ครึ่งต่อครึ่ง ย้ำนโยบายแนวดิ่งขาดการส่วนร่วม แนะพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยี เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
2017-09-06 10:08
คลิปอภิปรายหัวข้อ ทิศทางข้าวและชาวนา หลังยุคจำนำข้าว โดย ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ลงพื้นที่วิจัยและสัมภาษณ์ชาวนาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และข้อเสนอต่อนโยบายข้าว ขณะที่ประภาส ปิ่นตบแต่ง พูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจชาวนา ความท้าทายและการปรับตัวในยุคหลังนโยบายจำนำข้าว การอภิปรายเป็นส่วนหนึ่งของ "รัฐศาสตร์เสวนา" ชุดไทยศึกษากับการเมืองและสังคมไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 - ห้อง 103 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pages

Subscribe to ชาวนา