อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 16 นาที ที่ผ่านมา

ชาวพุทธ

2018-09-02 22:35
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนคุยเรื่องที่ทางของพุทธศาสนาไทยในจักรวาลโลกพุทธ และอิทธิพลของพุทธเถรวาทจากลังกา พร้อมทบทวนว่าการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามพุทธพจน์ที่เน้นให้ภิกษุทั้งหลาย "...จงจาริกไปเพื่อประโยชน์ และความสุขของชนจำนวนมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่โลก..." มากน้อยแค่ไหน
2015-12-09 19:43
ตอนจบของบันทึกจากภาคสนาม เล่าเรื่องของผู้คนในพื้นที่-ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ก่อนกลายเป็นผู้ลี้ภัยภายในบ้านตัวเอง หลังความพยายามหลายทศวรรษของรัฐพม่าที่ต้องการลบล้างชาวโรฮิงญาออกจากรัฐยะไข่ รวมไปถึงการยึดครองที่ดินของชาวโรฮิงญาโดยชาวพุทธยะไข่ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การรับรู้ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตอนที่ 1 ภาคสนามจากรัฐยะไข่: ร่องรอยทางประวัติศาสตร์-ความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญา (อ่านที่นี่)
2015-12-01 00:24
บันทึกจากภาคสนามเรื่องเล่าของผู้คนในพื้นที่-ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ ก่อนกลายเป็นผู้ลี้ภัยภายในบ้านตัวเอง หลังความพยายามหลายทศวรรษของรัฐพม่าที่ต้องการลบล้างชาวโรฮิงญาออกจากรัฐยะไข่ รวมไปถึงการยึดครองที่ดินของชาวโรฮิงญาโดยชาวพุทธยะไข่ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การรับรู้ของเจ้าหน้าที่รัฐ 000
2015-04-28 15:43
"กลิ่นเลือดยังไม่ทันจาง คนบาดเจ็บล้มตายยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ความทุกข์ยังไม่ได้รับการบรรเทา ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งก็ปฏิบัติการสแกนกรรมเหยียบหัวเพื่อนมนุษย์บรรลุธรรม ฟินกันไปเป็นที่เรียบร้อย"
Subscribe to ชาวพุทธ