อัพเดทล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมง 7 นาที ที่ผ่านมา

ชำนาญ จันทร์เรือง

2009-07-30 07:12
ประเด็นข้อกฎหมายที่ค้างใจผมมากที่สุดในช่วงหลังๆ นี้คงไม่มีประเด็นใดเกินไปกว่าความสับสนระหว่างการขาดคุณสมบัติกับลักษณะต้องห้าม เริ่มตั้งแต่การมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้คุณสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุที่เคยทำรายการอาหารโชว์ทางโทรทัศน์ แต่ก็ไหวตัวเลิกทำเสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งได้สักระยะหนึ่งเมื่อมีผู้ท้วงติงว่าน่าจะเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๗ ที่ห้ามมิให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มิได้ด้วย ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอ
2009-07-16 05:44
จากการที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งตามประกาศดังกล่าวกำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ ๔ วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยยกเว้นให้ขายในโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมที่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องเท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ซึ่งผลของการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นไปอย่างขาดๆ เกินๆ มีการฝ่าฝืนข้อห้ามให้เห็นกันอยู่โดยทั่วไ
2009-07-02 05:02
แรกเริ่มเดิมทีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระและหน่วยงานต่างๆ ที่มีอำนาจพิเศษขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายว่าจะให้เป็นองค์กรที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ โดยผู้ร่างรัฐธรรมนูญพยายามออกแบบให้แต่ละองค์กรทำหน้าที่สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ
2009-06-17 07:00
คนอื่นจะคิดอย่างไรผมไม่รู้แต่ความรู้สึกของผมที่ได้อ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณี พ.ร.ก.กู้เงินฯแล้ว มีความรู้สึกพิกลๆว่าเดี๋ยวนี้ศาลรัฐธรรมนูญอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในคำวินิจฉัยแทนหลักกฎหมายกันแล้วหรือ รู้สึกฉงนว่าศาลรัฐธรรมนูญมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์กว่านักเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่มากมายในประเทศนี้แล้วล่ะหรือ หรือว่าเป็นเพียงการนำคำชี้แจงหรือคำให้การของรัฐบาลมาปรับปรุงตกแต่งใหม่เท่านั้นเอง
2009-06-03 22:28
จากข่าวของการกระทำอัตวินิบาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ โนห์ มู เฮียน ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ทำให้ผมเกิดความสงสัยหลายประการ สิ่งที่ผมสงสัยนั้นมิใช่สงสัยว่าเหตุใดอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ถึงฆ่า ตัวตาย เพราะเขาได้ทิ้งข้อความไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาเองก่อนที่จะตัดสินใจจบชีวิตด้วยการกระโดหน้าผาสูงราว ๑๐๐ เมตร ใกล้กับบ้านเกิดของเขาด้วยข้อความว่า “ผมรู้สึกละอายใจต่อประชาชนของผม ผมเสียใจที่ทำให้พวกท่านผิดหวัง สิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตที่เหลือของผมรังแต่จะเป็นภาระของคนอื่น จงอย่าเสียใจ อย่าโทษใคร นี่คือ ชะตากรรม”
2009-01-28 22:50
"ชำนาญ จันทร์เรือง" มองประชาธิปไตยกับการเมืองภาคประชาชน หลังรัฐประหาร 19 กันยา ประชาชนง่อยเปลี้ยเสียขา ไม่สามารถต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองได้อย่างเดิม ชำนาญ  จันทร์เรือง  

Pages

Subscribe to ชำนาญ จันทร์เรือง