อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมง 22 นาที ที่ผ่านมา

ชำนาญ จันทร์เรือง

2015-12-23 08:28
ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมและแกนนำเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเองได้มีโอกาสเข้าร่วมเวทีสภาพลเมืองของจังหวัดต่างๆที่มีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบของ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” โดยเน้นไปที่การปกครองท้องถิ่นและการจัดการตนเองเป็นหลักและเพิ่มเติมในส่วนอื่นไปด้วย
2015-12-09 17:18
สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อ      ในตน   กินกัดเนื้อเหล็กจน                    กร่อนขร้ำ   บาปเกิดแต่ตนคน                      เป็นบาป       บาปย่อมทำโทษซ้ำ                   ใส่ผู้บาปเอง จาก โคลงโลกนิติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
2015-11-26 12:15
นับว่าเป็นก้าวที่พลาดครั้งสำคัญของ คสช.ที่มอบอำนาจให้นายทหารผู้หนึ่งไปแจ้งความดำเนินคดีกับ แกนนำเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนรวมหกคนในข้อหาร่วมกันมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558 ข้อ 12 ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่เครือข่ายฯได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยไม่ใช่ค่ายทหาร”เพื่อยืนยันในสิทธิเสรีภาพทางวิชาการที่จะแสวงหาและถ่ายทอดความรู้ในการเรียนการสอน
2015-10-28 09:10
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งซึ่งสำหรับผมแล้วถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากเพราะตรงกับแนวความคิดผมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เคยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสนิทมิตรสหายแต่ยังไม่ได้เสนอต่อสาธารณะเพราะเกรงจะถูกกล่าวหาว่าบ้าหรือเป็นคนขวางโลก แต่ตอนนี้มีโอกาสนำเสนอต่อสาธารณะเพราะมีผู้ที่คิดเห็นเหมือนกับผมแล้วครับ ข่าวที่ว่านั้นก็คือข่าวที่นายริชาร์ด แบรนสัน ผู้บริหารของเวอร์จินซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ของโลกที่ออกมาให้ข่าวว่า UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมระหว่างประเทศของสหประชาชาติที่ไปประชุมกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลย์เซีย
2015-10-14 10:51
  จากการที่เรามีรัฐธรรมนูญที่ร่างมา “ใช้แล้วก็ทิ้งๆๆๆ”นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนถึง 19 ฉบับ และขณะนี้ก็กำลังร่างฉบับที่ 2๐/2 อยู่อย่างขะมักเขม้นหลังจากที่ฉบับที่ 2๐/1 ถูกคว่ำอย่างไม่เป็นท่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้มีการยกประเด็นขึ้นมาว่าอย่ากระนั้นเลยเรามาใช้รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกันดีไหม จะได้ไม่ต้องมีการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญกันอีก เพราะไม่มีฉบับลายลักษณ์อักษรให้ฉีก ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่ารัฐธรรมนูญนั้นสามารถแบ่งตามวิธีการบัญญัติไว้ได้ 2 ประเภท คือ
2015-10-02 02:47
  2 ต.ค.2558 โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นอกจากมีการดำเนินคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ยังมีความพยายามจะดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากโครงการนี้กับยิ่งลักษณ์ด้วย 'วิษณุ' เผยฟ้องแพ่งคดีจำนำข้าว ดูจากความเสียหาย
2015-09-30 15:28
  ในการศึกษาวิชารัฐศาสตร์สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาก็คือสิ่งที่เรียกว่า “อุดมการณ์ทางการเมือง(political ideology)” เพราะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการทางการเมือง, การใช้อำนาจรัฐ และการให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาล อีกทั้งยังสะท้อนสภาพของสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละสังคมอีกด้วย ซึ่งเราสามารถแบ่งอุดมการณ์ทางการเมืองออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เสรีนิยม(liberalism),อนุรักษ์นิยม(conservatism) และฟาสซิสม์(fascism) โดยไม่มีสังคมไหนที่เป็นเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยมหรือฟาสซิสม์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสังคม อยู่ที่ว่าพฤติกรรมและแนวความคิดของส่วนใหญ่จะค่อนไปทางใดมากกว่า
2015-09-17 15:46
    “ผู้ปกครองควรให้คนกลัวมากกว่าคนรัก เพราะความรักอาจกลายเป็นความเกลียดได้ แต่ความกลัวนั้นจะไม่รักและไม่เกลียด ผู้ปกครองจึงควรใช้อำนาจและความรุนแรงเพื่อให้ผู้อื่นกลัว” จาก The Prince,Niccolo Machiavelli
2015-09-02 23:18
  ไม่น่าเชื่อว่าคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญฯที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงภูมิรู้ในระดับแนวหน้าทางวิชาการของประเทศจะร่างรัฐธรรมนูญฯออกมาได้ “แย่กว่าที่คาด อนาถกว่าที่คิด” เพราะถึงอย่างไรผมก็ไม่เคยมีความหวังว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะออกมาได้ดีเลิศประเสริฐศรีอยู่แล้วภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ แต่ก็ไม่นึกว่าจะทำได้แย่ขนาดนี้
2015-08-19 22:25
  จากการที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้มีมติรับรองนโยบายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ Sex Workers(ผมขอใช้ทับศัพท์ไปก่อน) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ในการประชุม International Council Meeting ณ กรุงกรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ โดยมีผู้แทนจากทั่วโลก ซึ่งผมและคณะจากประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ซึ่งมติดังกล่าวเน้นไปที่การยกเลิกโทษทางอาญา(decriminalization)จึงมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยตามมาอย่างมากมาย และบางส่วนยังสงสัยในแนวนโยบายนี้ นั้น ผมจึงขอนำขอสงสัยที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับและประมวลเป็นคำถามคำตอบมาเสนอโดยย่อ ดังนี้

Pages

Subscribe to ชำนาญ จันทร์เรือง