ชุมนุมทางการเมือง

ประชาไทชวน พัชร์ นิยมศิลป อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุยทบทวนถึงการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาเพื่อสำรวจแนวคิดของเจ้าหน้าที่รัฐไทยในการจัดการกับการชุมนุมสาธารณะช่วง 3 ปีที่ผ่านมาว่าเหมือนหรือต่างอย่างไรกับมาตรฐานสากล ปัจจัยอะไรที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้กำลังในการปราบปราบการชุมนุมโดยที่ไม่ต้องถูกตรวจสอบ 
2023-09-15 16:14
ชวนรู้จัก 'ป้านก' หรือนภัสสร บุญรีย์ นักเก็บสิ่งของจากการชุมนุมที่บ่งเล่าประวัติศาสตร์การเมืองภาคประชาชน ด้วยความตื่นตัวทางการเมืองทำให้เธอผ่านการชุมนุมทางการเมืองมาตั้งแต่ยุคพฤษภาทมิฬ พฤษภา 53 จนมาถึงม็อบเยาวชน และทุกวันนี้ก็ยังออกมาช่วยเรียกร้องปล่อยตัวนักโทษทางการเมือง ระหว่างทางเธอก็เก็บสิ่งของที่ถูกใช้ในการรณรงค์ทางการเมืองไปด้วยในฐานะสิ่งบอกเล่าความทรงจำ
2023-09-14 12:33
ผลสำรวจคน กทม. 44.2% มองว่าการเคลื่อนไหวสันติวิธีไม่รุนแรงคือต้องถูกกฎหมายด้วย ผู้วิจัยชี้ปัญหาทัศนคติดังกล่าวเป็นการจำกัดกรอบวิธีการเคลื่อนไหวเรียกร้องว่าต้องถูกกฎหมายแม้จะเป็นวิธีที่ไม่ได้ทำให้มีคนเจ็บหรือล้มตาย และมิหนำซ้ำรัฐยังสรรหากฎหมายมาทำให้การชุมนุมนั้นผิดกฎหมายได้ตั้งแต่เรื่องความสะอาด เครื่องขยายเสียง ไปจนถึง พ.ร.บ.ชุมนุมฯ
2023-08-24 16:54