ช่องว่างรายได้ระหว่างเพศ

ตัวบ่งชี้ใหม่ที่พัฒนาโดย ILO พบว่าสำหรับผู้หญิง การเข้าถึงการจ้างงาน สภาพการทำงาน และช่องว่างรายได้ระหว่างเพศ แทบจะไม่ดีขึ้นเลยในช่วงปี 2548-2565 ที่ผ่านมา
2023-03-17 12:10