ซื้องานวิชาการ

อว.เผยประเด็นสอบอาจารย์มหาวิทยาลัยซื้อผลงานวิจัย รายงานผลมาแล้ว 154 แห่ง พบความผิดปกติ จำนวน 52 ราย ใน 19 สถาบัน ขณะที่มีข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมการวิจัยกว่า 160 ราย
2023-03-26 18:19