ซูเปอร์โพล

'สวนดุสิตโพล' เผยผลสำรวจภาพรวมคนไทยตั้งใจไปเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี 2562 ถึง 77.56% ส่วน 'ซูเปอร์โพล' ระบุคนอยากให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปรับปรุง มาตรฐานด้าน ความจริงไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร 50.5%
2018-08-19 11:22
ซูเปอร์โพล สำรวจความเห็นประชาชนเรื่องความสนใจของสาธารณชน ร้อยละ 90.6 สนใจเรื่องปากท้อง รายได้ รายจ่ายของตัวเองและครอบครัวมากที่สุด ส่วนเรื่องการเมืองร้อยละ 58.3 สนใจว่าเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้ง และร้อยละ 56.9 ระบุสนใจน้อยถึงไม่สนใจเลยในเรื่องนักการเมืองย้ายพรรค 
2018-08-05 11:44

Pages