ญี่ปุ่น

2018-12-08 23:17
ที่มาภาพประกอบ: Motivist Japan 8 ธ.ค. 2561 รัฐสภาญี่ปุ่น [สภา Diet ที่รวมทั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.)] ได้ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายอนุญาตคนงานต่างชาติเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงในญี่ปุ่นได้มากขึ้น
2018-12-04 22:46
สหภาพแรงงานเผยว่าโรงงานชาร์ป ในเมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น เลิกจ้างแรงงานเหมาช่วงที่เป็นชาวต่างชาติประมาณ 3,000 คน การเลิกจ้างนี้เกิดขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังอยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายเพื่อรับแรงงานต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้น
2018-12-02 12:01
แรงงานชาวต่างชาติซึ่งได้รับวีซ่าในฐานะแรงงานที่มีทักษะเมื่อคลอดลูกในญี่ปุ่น ลูกของพวกเขาอาจจะได้รับสถานะผู้อยู่อาศัย (resident status) ที่มาภาพประกอบ: Jeff Laitila (CC BY-NC-ND 2.0)
2018-11-28 21:06
ร่างกฎหมายที่จะรับแรงงานชาวต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นได้รับความเห็นชอบจากจากสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นแล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ย. เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อ ด้านกรมการจัดหางานไทยรับสมัครชายไทยฝึกงานญี่ปุ่น 3 ปี ที่มาภาพประกอบ: Motivist Japan
2018-11-26 11:54
รอบ 10 ปี แรงงานต่างชาติในญี่ปุ่นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยเสียชีวิต 125 ราย นอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทก่อสร้างประมาณร้อยละ 40 มีปัญหาการจ่ายค่าจ้างแรงงานต่างชาติ ที่มาภาพประกอบ: irregularmigration.info
2018-11-22 16:21
แรงงานต่างชาติกว่า 3,000 คน ที่ทำงานพาร์ทไทม์ให้กับ 'ฮิดาคายะ' เครือข่ายร้านอาหารชื่อดังของญี่ปุ่น ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานซึ่งตั้งขึ้นโดยพนักงานประจำของบริษัท นักวิชาการมองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนัก และอาจเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานด้วย
2018-11-16 21:10
สื่อ Foreign Policy in Focus นำเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวสถานการณ์ความตึงเครียดในแถบทะเลจีนตะวันออกระหว่างจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น โดยระบุว่ามีโอกาสที่จะปะทุกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่ได้ เธอเสนอทางออกให้รับฟังข้อเสนอของผู้ว่าฯ คนใหม่ของโอกินาวะ ที่เรียกร้องให้ยับยั้งการสร้างฐานทัพในสหรัฐฯ เพื่อลดการเผชิญหน้า
2018-11-14 12:33
ที่มาภาพประกอบ: Motivist Japan เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นได้เริ่มพิจารณาร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้น
2018-11-06 13:16
พรรครัฐบาล-ฝ่ายค้าน เห็นต่างร่างกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเปิดทางให้แรงงานต่างชาติจำนวนมากขึ้น ฝ่ายค้านระบุอย่ารีบร้อนเกินไป ต้องหารืออย่างรอบด้านก่อน ‘นายกอาเบะ’ ชี้ไม่ให้อยู่ถาวรได้ง่ายเนื่องจากข้อกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดของกฎหมายสำหรับการได้เป็นผู้พำนักอาศัยถาวร

Pages

Subscribe to ญี่ปุ่น