อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 6 นาที ที่ผ่านมา

ณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส

2017-07-17 19:58
นักวิชาการด้านแรงงาน ชี้ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับใหม่ ใช้กรอบความมั่นคงมาจับ ไม่ใช้กรอบสิทธิฯ สู่ฐานที่ผิด แนะให้สัตยาบัน ILO 87 98 ไปก่อน แล้วค่อยว่ากันในเรื่องกฎหมาย 
Subscribe to ณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส