ณัฏฐธิดา มีวังปลา

พยาบาลแหวน-มวลชนอิสระ ยื่นหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ขอให้ส่งตัว ‘เอกชัย’ ไปรักษาที่ รพ.ธรรมศาสตร์ ด้าน ยธ. แจ้งว่าส่งตัวเอกชัยไปแล้วตั้งแต่เช้า แต่ส่งไป รพ.ราชวิถี
2023-09-15 17:00