ดัชนีการพัฒนามนุษย์

2016-06-09 15:51
  “ประชาธิปไตยไม่ใช่รูปแบบการปกครองที่ดีที่สุด แต่เป็นรูปแบบการปกครองที่เลวน้อยที่สุดต่างหาก” เป็นคำพูดที่อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเคยกล่าวไว้ เนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้มีการสนทนาเรื่องระบบการปกครองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทย ผมอยากนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน
Subscribe to ดัชนีการพัฒนามนุษย์