ตรีนุช เทียนทอง

ล่าสุดหลัง 'หยก' ได้เข้าเรียนแล้วหลังรอหน้าโรงเรียนอยู่ 3 ชม.จนต้องปีนเข้าเรียนเอง ทางผู้ปกครองแจงที่ผ่านมาทางโรงเรียนเคยมีเรียกแค่ชี้แจงเรื่องหักคะแนนไม่เข้าเคารพธงชาติแต่ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องใส่ไปรเวทเข้าเรียน ส่วนทาง รมต.ศึกษาฯ แจ้ง ผอ.โรงเรียนยังไม่ได้ไล่หยกออก 
2023-06-14 13:31