อัพเดทล่าสุดเมื่อ 49 นาที 55 วินาที ที่ผ่านมา

ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส

2018-09-13 20:20
ในเวทีอภิปรายสาธารณะ "โซตัสกับการพัฒนาสังคมไทย สร้างชาติหรือถ่วงความเจริญ?“ ช่วงตอบคำถามสำคัญเรื่องหนุนค้านโซตัส โดยพรรณิการ์ วานิช ตัวแทนจากพรรคอนาคตใหม่ คัดค้านโซตัสและการรับน้องโดยเห็นว่าผลลัพธ์จากระบบโซตัสไม่เป็นประชาธิปไตย
Subscribe to ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส