ตลาดเสรี 2

'เสรี สุวรรณภานนท์' แจ้งความข้อหาบุกรุกและหมิ่นประมาทต่อ 'กลุ่มโมกหลวงริมน้ำ' หลังแจกและติดใบปลิวที่ตลาดเสรี 2
2023-08-02 11:36
'นำร่องที่แรก' นักกิจกรรม แจกใบปลิวเรียกร้อง ส.ว. โหวตนายกฯ ตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน ที่ตลาดเสรี 2 ซึ่งมีเจ้าของ คือ ส.ว.เสรี สุวรรณภานนท์
2023-08-01 19:29