ตั๋วแมมมอธ

‘โรม’ ชี้ นโยบายปราบทุจริตคอร์รัปชัน เป็นบทพิสูจน์การทำงานรัฐบาลเศรษฐา ติงคำแถลงไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม เหตุรัฐบาลผสมหลายขั้ว มองไม่เห็นประเทศจะหลุดพ้นวงจรอุบาทว์  จี้ถาม ‘เศรษฐา’ แก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์ของตำรวจอย่างไร หวังรัฐบาลนี้ ตำรวจน้ำดีมีที่ยืน ปลอดตั๋วช้าง-ตั๋วแมมมอธ ขณะที่ ‘ปิยรัฐ’ ขอคำตอบ มาตรฐานกระบวนการยุติธรรมยุครัฐบาลเศรษฐา จะเป็นอย่างไร ชี้ก่อนพูดก้าวข้ามความขัดแย้ง ต้องสร้างความยุติธรรมก่อน เชื่อประชาชนให้โอกาส แต่ต้องทำทุกอย่างตรงไปตรงมา อย่าให้ใครว่ารัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหาตั้งแต่ต้น
2023-09-13 17:30