ตาลีบัน

เมื่อสถานเสริมความงามของผู้หญิงในอัฟกานิสถาน เป็นมากกว่าแค่เรื่องความสวย แต่ยังถือเป็นวิถีชีวิตของผู้หญิงในอัฟกานิสถานจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้ผู้หญิงพบปะกันได้ และรู้สึกเป็นอิสระพ้นจากกฎเกณฑ์แบบชายเป็นใหญ่ของตาลีบันได้ชั่วคราว อีกทั้งยังเป็นวิชาชีพของผู้หญิงในอัฟกานิสถานด้วย
2023-07-27 12:42