ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้พูดถึงวิชา “สิงคโปร์ศึกษา” หรือ Singapore Studies ซึ่งเป็นการใช้กรอบทฤษฎีสังคมวิทยาเพื่อศึกษาสังคมสิงคโปร์ ที่มีความจำเป็นต้องศึกษาบทบาทของตัวแสดงที่สำคัญอย่างรัฐและสังคมด้วย
2023-11-19 21:32

Pages