ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival