ตี่ตาง

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือและองค์กรอื่นๆ ร่วมกันจัดงาน “วันงานที่มีคุณค่า” เนื่องในวัน Decent Work Day ชูชีวิตคนทำงาน 99 % ที่ทำงานให้คนเพียง 1 % รวยขึ้น แต่คนทำงานกลับไม่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ย้ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต้องยืนยันสถานะของ “ผู้ใช้แรงงาน” ไม่จำแนกประเภทแรงงานให้เป็นกลุ่มย่อยๆ ชี้ เป็นการจำกัดสิทธิให้ลดต่ำลง
2023-10-09 19:26