ตุรกี

เออร์โดกันได้เป็นประธานาธิบดีตุรกีต่ออีกสมัยหลังชนะเลือกตั้ง นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าเออร์โดกันจะนำพาตุรกีไปหนทางใด ทั้งจากแนวทางชาตินิยมและทหารนิยมมากขึ้นของเออร์โดกันและการแสดงท่าทีต่อต้านชาติตะวันตกระหว่างหาเสียงของเขา ไปจนถึงประเด็นยูเครนที่นานาชาติจับตามองอยู่
2023-05-31 16:56

Pages