ตุลาการ

รัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมาย “ปฏิรูปตุลาการ” ลดทอนอำนาจของศาลสูงสุด ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยระบุเท่ากับเป็น "การรัฐประหาร" ทำให้อิสราเอลกลายเป็นเผด็จการ โดยการทำลายการถ่วงดุลอำนาจที่สำคัญที่สุดต่อการกระทำของรัฐบาล ทำให้ผู้คนประท้วงต่อต้าน รวมถึงกลุ่มแพทย์ กลุ่มทนายความ ด้านสหรัฐฯ ก็แถลงวิจารณ์ว่าเป็นการบั่นทอนสถาบันประชาธิปไตย
2023-07-27 13:32

Pages