ถ่านหิน

ความเห็นของกรีนพีซต่อรายงานสังเคราะห์การทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก ย้ำการประชุม COP28 ในปี 2566 นี้ รัฐบาลต่างๆ ต้องตกลงยุติการใช้น้ำมัน ก๊าซฟอสซิลและถ่านหินอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยยึดหลักการผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย  ชี้ทางออกมีพร้อมแล้ว ระบบพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกที่สุด  
2023-09-09 20:21

Pages