ทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อเอกชนร่วมกับรัฐบาลเดินหน้าโครงการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่ป่า เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ทำให้ชุมชนและภาคประชาชนกังวลว่าจะนำมาสู่ความขัดแย้งด้านป่าไม้ที่ดินระลอกใหม่ ทั้งยังเป็นการยกพื้นที่ป่าให้กับเอกชนเพียงไม่กี่รายบริหารจัดการ
2023-12-05 13:23

Pages