อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 17 นาที ที่ผ่านมา

ทันตแพทยสภา

2017-06-02 02:20
ทันตแพทยสภาเข้าให้ข้อมูลกับ คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติในประเด็นข้อเรียกร้องให้ออกกฎกระทรวงยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมออกจาก พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา 
2016-04-28 02:13
ทันตแพทยสภาหนุนมติ สปท.ขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เกินค่ามาตรฐาน ชี้ช่วยลดปัญหาโรคฟันผุ ลดเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs ระยะยาวจะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น 27 เม.ย. 2559 รายงานข่าวแจ้งว่า ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า คณะกรรมการทันตแพทยสภาเห็นด้วยกับมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มีข้อเสนอการขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐาน เพื่อช่วยลดปัญหาฟันผุ และลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือโรค NCDs ซึ่งในระยะยาวจะทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น
2016-04-22 14:12
ทันตแพทยสภา มีมติสนับสนุน ลดความเหลื่อมล้ำสิทธิประโยชน์ทันตกรรม 3 กองทุน หนุน สปส.ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ช่วยผู้ประกันตนเข้าถึงบริการทันตกรรมเท่าเทียมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สวัสดิการข้าราชการ หลังพบด้อยสุด แถมต้องสำรองจ่ายก่อน จนเป็นอุปสรรครับการรักษา

Pages

Subscribe to ทันตแพทยสภา