ทำงานล่วงเวลา

ผลสำรวจคนทำงานชาวญี่ปุ่น 12,940 ราย พบการทำงานล่วงเวลา (OT) ส่งผลต่อการเปลี่ยนอาชีพถึง 84% นอกจากนี้คนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับสมดุลชีวิตและการทำงาน
2023-05-27 19:34