อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 7 นาที ที่ผ่านมา

ที่ดิน

2017-04-22 13:19
ชาวบ้านชุมชนน้ำแดงพัฒนา อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ เจ้าหน้าที่ทยอยเข้าคุมตัวตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา    
2017-03-22 15:18
ศาลฎีกาตัดสิน 2 ชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่อมกิไม่ผิดฐานบุกรุกป่าสงวน-ขาดเจตนา ยอมรับจำเลยอยู่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ก่อนประกาศเขตป่าสงวน แต่ยืนยันให้ออกจากพื้นที่และริบของกลาง เพราะรัฐประกาศเขตป่าสงวนแล้ว โดยคดีดังกล่าวมีการรื้อฟื้นคดีใหม่หลัง 2 จำเลยรับสารภาพในศาลชั้นต้นทั้งที่ไม่รู้ภาษาไทย ไม่มีทนาย และล่ามไม่ได้ให้สาบาน ทำให้กระบวนพิจารณาคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2017-02-23 22:17
วิษณุ ไม่ทราบปม ‘สนช.’ตั้งทีมศึกษาแก้’กม.สงฆ์’ห้ามพระ’รับมรดก-ปัจจัยมูลค่าสูง’ และควรให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของวัด  พร้อมโนคอมเม้นท์หวั่นขยายความขัดแย้งธรรมกาย แต่ให้การบ้าน สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติดูเรื่องวัดถือครองที่ดิน  (แฟ้มภาพ)
2017-02-06 20:37
ประยุทธ์ นั่งหัวโตะประชุม คทช. ครั้งที่ 1/60 เร่งรัดการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ-เห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 60 - 79
2017-01-17 20:10
ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ใหนายทะเบียมีอำนาจดำเนินคดีต่อบุคคลที่กระทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้ง อนุมัติร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2016-11-18 14:10
เป็นปกติทุกปีที่สมาชิกชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วมลงแรงเกี่ยวข้าว บนผืนนาของสมาชิกชุมชน ผลผลิตจะแบ่งปันให้ชาวบ้านในชุมชนที่ไม่มีที่นาได้บริโภคก่อนจะนำออกขาย
2016-10-30 17:43
ชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เตรียมยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หลังได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามคำสั่ง คสช. ที่ 17/2558  
2016-09-16 20:28
 พล.อ.ประยุทธ์ พบปะประชาชน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 16 ก.ย. 2559 ที่มาเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล
2016-09-10 21:08
เครือข่ายชุมชน กลุ่มนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม 'ป้อมมหากาฬไม่โดดเดี่ยว' มีการคล้องแขนเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือปกป้องชุมชน ชาวบ้านลั่นถอยไม่ได้อีกแล้ว

Pages

Subscribe to ที่ดิน