อัพเดทล่าสุดเมื่อ 13 นาที 4 วินาที ที่ผ่านมา

ที่ดิน

2017-02-23 22:17
วิษณุ ไม่ทราบปม ‘สนช.’ตั้งทีมศึกษาแก้’กม.สงฆ์’ห้ามพระ’รับมรดก-ปัจจัยมูลค่าสูง’ และควรให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของวัด  พร้อมโนคอมเม้นท์หวั่นขยายความขัดแย้งธรรมกาย แต่ให้การบ้าน สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติดูเรื่องวัดถือครองที่ดิน  (แฟ้มภาพ)
2017-02-06 20:37
ประยุทธ์ นั่งหัวโตะประชุม คทช. ครั้งที่ 1/60 เร่งรัดการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ-เห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 60 - 79
2017-01-17 20:10
ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ใหนายทะเบียมีอำนาจดำเนินคดีต่อบุคคลที่กระทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้ง อนุมัติร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2016-11-18 14:10
เป็นปกติทุกปีที่สมาชิกชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วมลงแรงเกี่ยวข้าว บนผืนนาของสมาชิกชุมชน ผลผลิตจะแบ่งปันให้ชาวบ้านในชุมชนที่ไม่มีที่นาได้บริโภคก่อนจะนำออกขาย
2016-10-30 17:43
ชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เตรียมยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หลังได้รับผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามคำสั่ง คสช. ที่ 17/2558  
2016-09-16 20:28
 พล.อ.ประยุทธ์ พบปะประชาชน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 16 ก.ย. 2559 ที่มาเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล
2016-09-10 21:08
เครือข่ายชุมชน กลุ่มนักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรม 'ป้อมมหากาฬไม่โดดเดี่ยว' มีการคล้องแขนเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือปกป้องชุมชน ชาวบ้านลั่นถอยไม่ได้อีกแล้ว
2016-08-15 19:37
หลัง 15 สถานศึกษา-องค์กรชุมชนย่าน ถ.เจริญประเทศ จ.เชียงใหม่ ค้านก่อสร้างคอนโดในโครงการ "บ้านธนารักษ์ประชารัฐ" หวั่นกระทบชุมชน เสนอเก็บไว้เป็นปอดของเมืองเชียงใหม่ พัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ล่าสุด อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงยกเลิกแล้ว โดยจะพัฒนาเฉพาะที่ดินในกรุงเทพฯ 2 แปลง และชะอำ 2 แปลง
2016-08-04 10:59
เครือข่ายเกษตรกรรมเชื่อถ้าร่างรัฐธรรมนูญผ่าน ทำปัญหาที่ดินอยู่ในวังวนเดิมๆ ไร้หลักประกันการกระจายและถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ซ้ำนโยบายยังเปิดทางทุน แต่ลดอำนาจเกษตรกร

Pages

Subscribe to ที่ดิน