ธงชัย วินิจจะกูล

ธงชัย วินิจจะกูล ร่วมรำลึก 69 ปีที่หะยีสุหลงถูกอุ้มหายช่วยฉายให้เห็นภาพใหญ่ของความสัมพันธ์สยาม-ปาตานีใน 200 กว่าปี และเป็นตัวแทนของทุกความพยายามในความสัมพันธ์นั้น ทว่าถูกทำให้หายไป “ราวกับมันไม่มีอยู่ ทั้งๆที่ทุกคนก็รู้ว่ามันมี” การอุ้มหายได้สร้างเงาให้บันทึกไว้แทบตลอดกาล โปรดอย่าทำลายสายพิราบ อย่าทำลายคนที่ยินดีจะพูดคุย
2023-08-16 20:30
ธงชัย วินิจจะกูล บรรยายหัวข้อ “การปกครองด้วยสภาวะยกเว้นทางกฎหมาย” ที่เขาได้นำเสนอประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่ส่งทอดกันมาตั้งแต่สมัยระบอบบูรณาญาสิทธิราชย์แม้ว่าจะเคยเกิดการปฏิรูปแต่ไม่ได้นำมาสู่ Rule of Law หรือการปกครองที่มีกฎหมายอยู่สูงสุดแต่เป็นเพียงการจัดระบบกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและเขาได้อธิบายถึงการกำหนด “สภาวะยกเว้น” เอาไว้ในกฎหมายต่างๆ ของไทยนั้นได้สร้างอภิสิทธิ์ให้แก่สถาบันกษัตริย์และกองทัพอย่างไร
2023-03-20 16:55

Pages