อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 55 นาที ที่ผ่านมา

ธงชัย วินิจจะกูล

2018-10-04 06:32
ความรุนแรงทางการเมืองมักก่อผลกระทบต่อชีวิตของคนจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ทั้งคนที่เสียชีวิตและคนใกล้ชิดของพวกเขา แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ปัจเจกแต่ละคนรับมือและจัดการกับความเจ็บปวดทางใจไม่เหมือนกัน ยังไม่นับว่าระดับของความรุนแรงกับแต่ละคนก็ต่างกัน
2018-08-31 22:54
มติชนเพิ่งสัมภาษณ์อาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาฯ วิพากษ์ 4 ปี คสช. การกระจายอำนาจถอยหลัง ย้อนยุคจาก 2560 กลับไปสู่ 2520 หรือยุคผู้ใหญ่ลี กลับไปสู่ยุคที่ มท.1 สั่งผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นทอดๆ อปท.แทบไม่มีอำนาจ ไม่เหลือบทบาท ระบบราชการเป็นใหญ่ นั่งกางระเบียบกฎหมาย แก้ปัญหาแบบผักชีโรยหน้า ซุกไว้ใต้พรม เอาเข้าจริงแก้อะไรไม่ได้ ตั้งแต่ลอตเตอรี่ 80 บาทไปถึงวินรถตู้ การอัดฉีดงบประชารัฐแบบ “สมคิดสไตล์” ก็มุ่งใช้เงินให้เร็วที่สุด แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เห็นแต่ข่าวตลาดร้าง
2018-08-26 00:10
ธงชัย วินิจจะกูลร่วมเสวนา "เรื่องเล่าหลังกรงขัง" ชี้ไทยแลนด์ 4.0 เป็นความพยายามรีแบรนด์ของ คสช. แต่กลับไม่มีเนื้อหาสาระ ของจริงอยู่ที่ระบบการเมือง-กระบวนการยุติธรรมที่ถูกทำลายตลอดวิกฤต 12 ปีจนยากจะฟื้น เศรษฐกิจซึมยาวเป็นรูปตัว L ผลประโยชน์กระจุกกับกลุ่มทุน ส่วนคนระดับกลางถึงระดับล่างจมสนิท พร้อมชวนเพื่อนร่วมสังคมไทยเข้าร่วมภารกิจ "รื้อฟื้นประเทศไทย" ก่อร่างสร้างสถาบันทางการเมือง-สังคมให้มีหลักมีเกณฑ์ ไม่ปล่อยให้เดินตามอำเภอใจของคนจำนวนน้อย
2018-03-12 12:09
บางตอนจาก: ธงชัย วินิจจะกูล, “งานทางปัญญาในสังคมจนปัญญา”, ปาฐกถา “ศิลปะกับสังคม” 2559, ณ สถาบันปรีดีพนมยงค์, 24 กันยายน 2559, ตีพิมพ์ในหนังสือ, ปรีดีศึกษาและปาฐกถาศิลปกับสังคม, กรุงเทพฯ: มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2560. ………
2017-10-20 19:39
เสวนาเปิดตัวเว็บไซต์ ‘บันทึก 6 ตุลา’ พวงทอง ภวัครพันธุ์ ชี้ว่าการทำฐานข้อมูล 6 ตุลาในที่สุดเมื่อบริบททางการเมืองเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นจะถูกใช้ประโยชน์ ธงชัย วินิจจะกูล ย้ำว่าแม้จะไม่ได้เห็นความยุติธรรมในระยะนี้ แต่สิ่งที่ทำได้คือความหวังของคนในอนาคต รวมทั้งการทำให้สังคมพูดคุยกันได้ทุกด้าน เพื่อทำให้สังคมมีวุฒิภาวะ
2017-08-19 14:46
มรดกของวิธีพิจารณาความอาญาแบบเดิมที่อัปลักษณ์ที่สุดแต่ได้รับการยกระดับการทรมานให้เหมาะกับยุคสมัยใหม่คือ กรณีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 112   
2017-05-31 00:09
1. เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนมีหลักหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยหลายเหตุการณ์ ได้แก่ เดือนมิถุนายน 2475 และ 2489 การปราบปรามนองเลือดสองครั้งในเดือนพฤษภาคม 2535 และ 2553 และการรัฐประหารของ คสช 2557
2017-05-29 10:44
บทสัมภาษณ์ 9 นักวิชาการในชุด ‘แผ่นดินจึงดาล’ นี้ ประชาไทตัดทอนมาจากบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหนังสือ ‘แผ่นดินจึงดาล: การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ’ เพื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามันจะนำพาเราไปสู่อะไร

Pages

Subscribe to ธงชัย วินิจจะกูล