ธรรมาภิบาล

สัมภาษณ์ ปรีดา เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจเพื่อสังคมและการขับเคลื่อนงานประชาธิปไตย ถึงภูมิหลัง มุมมองปัญหาความเหลื่อมล้ำ พัฒนาการประชาธิปไตย การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และธรรมาภิบาล
2023-04-14 14:51

Pages