นักดนตรี

มาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิด-19 เป็นผลให้แรงงานในภาคธุรกิจกลางคืนรวมถึงคนทำงานดนตรีต้องตกงานกะทันหัน สูญเสียรายได้ ขายเครื่องดนตรี ทำอาชีพอื่น หรือทิ้งอาชีพนักดนตรีไปโดยสิ้นเชิง ภาวะ "ปิดก่อน เปิดทีหลัง ไม่ได้รับการเยียวยา" ทำให้เห็นความเปราะบางและไม่มั่นคงในการทำงาน รวมทั้งมีข้อเสนอว่าการรวมตัวต่อรอง การสร้างรัฐสวัสดิการมีความจำเป็น
2023-04-07 18:40
'ปิดคนแรก เปิดคนสุดท้าย ไม่ได้รับการเยียวยา' คือวิบากกรรมที่คนทำงานในอุตสาหกรรมดนตรีต้องเผชิญในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา
2023-03-09 16:47