นาโต

พรรคอนุรักษ์นิยมของฟินแลนด์ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ในขณะที่พรรครัฐบาลฝ่ายซ้ายเดิมแพ้ไปด้วยคะแนนฉิวเฉียด มีการวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการขับเคี่ยวกันเรื่องประเด็นเศรษฐกิจมากกว่าประเด็นอื่นๆ อย่างเรื่องปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่พรรคฝ่ายขวายังประกาศจะหนุนยูเครนต่อ
2023-04-04 12:22