นิติรัฐ

2018-06-18 23:27
ในรายงาน “นิติรัฐที่พังทลาย” ตอนที่ 2 นี้เนื้อหายังคงอยู่ในประเด็นที่ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา คสช.ได้สร้างผลพวงอะไรไว้บ้างในระบอบการเมืองและกฎหมายที่จะส่งผลต่อไปในภายภาคหน้า แม้ว่าอาจจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและ คสช.อาจจะไม่อยู่แล้วหรืออยู่ในรูปแบบอื่น เช่น นายกฯ คนนอกหรือได้เป็นพรรครัฐบาล แต่ระบบที่ คสช.ได้วางเอาไว้จะยังคงอยู่ต่อไป
2018-06-16 15:58
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นับเป็นคณะรัฐประหารที่เข้ายึดและอยู่ในอำนาจนานเป็นอันดับที่ 2 ของประวัติศาสตร์การเมืองไทย รองจากระบอบเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ.2501-2516) นับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนครบ 4 ปีในปัจจุบัน เท่ากับช่วงเวลาที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งจะหมดวาระลง และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นอีกครั้ง ทว่า คสช. ก็ยังคงไม่ลงจากอำนาจ
2018-05-22 17:27
ขบวนการสามัญชน คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์ชี้ว่าการปฏิรูปที่ผ่านมาล้มเหลวเกือบสิ้นเชิง ส่วนปัญหาการทุจริต ยังเกิดขึ้นและทวีความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ยังกีดกันประชาชนออกจากการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จี้ คสช. ประกาศวันเลือกตั้งที่แน่นอน-ชัดเจน หยุดจำกัดสิทธิฯ ปชช. 'ผสานวัฒนธรรม' ชี้ '4 ปีรัฐประหาร นิติรัฐสูญหาย เลือกตั้งคือทางออก' 
2018-02-07 14:03
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนออกจดหมายถึงประธานศาลฎีกาและเลขาธิการ สนง.ศาลยุติธรรม หวังทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมของ ประกาศ คำสั่ง คสช. และเรียกเงินประกันตัวให้เหมาะสมกับประชาชนที่ถูก คสช.เล่นงาน  
2017-05-31 00:09
1. เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนมีหลักหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยหลายเหตุการณ์ ได้แก่ เดือนมิถุนายน 2475 และ 2489 การปราบปรามนองเลือดสองครั้งในเดือนพฤษภาคม 2535 และ 2553 และการรัฐประหารของ คสช 2557
2017-04-27 12:53
ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ โพสต์แจงเหตุเสนอกฎหมายดักรับข้อมูลของตำรวจ มุ่งคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม ไม่ใช่อยากได้อำนาจเข้าทำร้ายใคร  ยันในโลกเสรี ที่ยึดมั่นหลักนิติรัฐทั่วโลก เขาก็มีกฎหมายนี้ พ.ต.อ.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ (ภาพจาก iLaw)
2017-02-28 17:08
นักวิชาการด้านกฎหมายถกประเด็นศาลปกครองไม่รับฟ้องเพิกถอนคำสั่ง หัวหน้า คสช. เรื่องยกเว้นการบังคับใช้ผังเมือง ระบุอำนาจที่ศาลไม่อาจตรวจสอบละเมิดสิทธิเสรีภาพขัดต่อรัฐธรรมนูญ เปิดช่องให้เกิดกิจการที่เสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน
2017-01-30 15:33
  จดหมายเปิดผนึกเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ถึง ประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาทั่วประเทศ เรื่อง ความเสื่อมถอยของระบบนิติรัฐและการละเมิดสิทธินายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา   เรียน ประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาทั่วประเทศ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) และผู้มีรายชื่อแนบท้ายใคร่เสนอความเห็นและข้อเรียกร้องต่อท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมและนิติรัฐ ดังต่อไปนี้
2016-06-23 13:45
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 86 คดี 119 ผู้ต้องหา/จำเลย ขอ คสช.ยกเลิกและยุติการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร ยกเลิกและยุติการใช้ ม. 44 คืนอำนาจสู่ประชาชนโดยเร็ว จัดให้มีการเลือกตั้ง มีการร่างรธน.ซึ่งมีที่มาจากประชาชน
2015-11-25 01:12
เกษียร เตชะพีระ อธิบายเรื่องฐานคิดความชอบธรรมของกฎหมายในโลกสมัยใหม่ที่ (1) ยอมรับกรรมสิทธิส่วนบุคคล หรือยอมรับว่า “ชีวิตคุณเป็นของคุณ” และ (2) มีความสมเหตุสมผลของระบบกฎหมาย ต่างจากยุคก่อนหน้าคือรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ที่อำนาจอาญาสิทธิ์เป็นไปตามอำเภอน้ำใจหรืออารมณ์วูบไหวของผู้ทรงอำนาจสมบูรณ์นั้น พร้อมเทียบ ม.17 ยุคสฤษดิ์ กับ ม.44 ยุคหัวหน้า คสช. ว่าเป็นการทำให้อำนาจแบบอาญาสิทธิ์ถูกรับรองด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ ม.44 ยุค คสช.

Pages

Subscribe to นิติรัฐ