นโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชมรมตลาดโพธิ์สามต้น โวยถูกเทศกิจเข้ารื้อแผงริมทางเท้าตอนตีสาม ทั้งที่ก่อนหน้านี้เข้าสู่กระบวนการเจรจากับหน่วยงานรัฐแล้ว และทำประชามติกับชุมชนแล้วโดยผลออกมาว่ายินยอมให้มีการค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้าได้ ด้านรองปลัด กทม. ทราบเรื่องแล้ว เตรียมยื่นเรื่องให้ผู้ว่าฯ กทม. พิจารณาหาทางออกต่อไป
2018-12-24 15:47