นโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส

บอร์ด สปสช. เห็นชอบข้อเสนอปรับปรุงงบขาขึ้นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2567 โดยเสนอของบประมาณ 2.21 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 กว่า 17,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส ดูแลประชาชน 
2023-10-02 21:24