น้ำมันรั่ว

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของโจทก์ทั้ง 832 คน ที่ยื่นฟ้องบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) คีดน้ำมันรั่วลงสู่ทะเลระยอง เมื่อ ม.ค.ปีที่แล้ว โดยไม่ต้องไต่ส่วน เหตุน่าเชื่อได้ว่าโจทก์ไม่มีทรัพย์สินเพียงพอ หรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม จะเสียหายเกินสมควร
2023-03-15 11:57

Pages