อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 26 นาที ที่ผ่านมา

บทความ

2005-03-27 10:33
สมาชิกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ควรมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ศิษย์เก่าคนหนึ่ง ซึ่งยืนหยัดอยู่ฝ่ายสันติประชาธรรมมาโดยตลอด แม้จะศูนย์เสียอิสรภาพไปเป็นคราวๆ จนต้องไปตายในต่างแดน แต่แล้วก็ได้รับการเชิดชูเกียรติจาก UNESCO ในฐานะบุคคลสำคัญระดับโลก ในโอกาสชาตกาลครบศตวรรษของเขา ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ และที่มหาวิทยาลัยตั้งชื่อหอ ประชุมศิลปวัฒนธรรม ตามนามปากกาของเขา ว่าหอประชุมศรีบูรพานั้น นับว่าเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา สมกับที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสรรเสริญว่านี่คืออุดมมงคล
2005-03-26 00:48
ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺ ผู้ทรงเมตตากรุณาเสมอ ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสดามูฮัมมัดและผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกท่าน ปัจจุบันมีคำอยู่ 2 คำคือ ญิฮาด และการก่อการร้ายที่จำเป็นสำหรับผู้รู้หรือนักวิชาการมุสลิมจะต้องให้ความกระจ่างต่อสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมมุสลิมเพราะ มีความเข้าใจ ผิดกันมากและได้ถูกนำไปใช้กันอย่างผิดๆ
2005-03-25 08:59
"เนื่องจากเด็กสถาบันอุเทนโกรธแค้นจุฬามากเนื่องจากจะขอเวนคืนพื้นที่ซึ่งสถาบันอุเทนใช้อยู่ พวกเขารู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันรับผลสอบของจุฬา จึงตกลงกันว่าพรุ่งนี้จะมาฆ่าเด็กจุฬาให้ได้อย่างน้อยหนึ่งคน อาจารย์ส่วนใหญ่รับทราบกันแล้วและอาจารย์หลายท่านก็จะไม่มามหาลัยพรุ่งนี้ ดังนั้นใครที่จะมาแค่รับผลสอบไม่ต้องมา ดูทางเนตเอา ใครที่จำเป็นต้องมาไม่ต้องแต่งชุดนิสิตนะคะ ห้องทะเบียนอนุญาต" ข่าวดังกล่าวแพร่กระจายไปยังเวบบอร์ดต่างๆอย่างรวดเร็วและรุนแรง… จนกลบข่าวที่นักศึกษาอุเทนถวายที่ชุมนุมอย่างสงบที่หน้ารัฐสภาเสียสนิท
2005-03-25 08:56
คำอภิปราย เรื่อง โอกาสเข้าถึงการศึกษาของประชาชน ภายใต้นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพโดย นายจอน อึ๊งภากรณ์ สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร, เลขานุการคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันแถลงนโยบายของรัฐบาล ต่อรัฐสภา วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ เวลา ๙.๓๐ น. -------------------- ท่านประธานที่เคารพ ตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานเป็นสมาชิกวุฒิสภา ผมสนใจเป็นพิเศษ และตั้งใจที่จะส่งเสริมเรื่องสิทธิและโอกาสของประชาชนที่จะเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานแห่งคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุข
2005-03-24 01:48
ถือกันว่าพระคุณท่านรูปนี้เป็นบุรุษอาชาไนย ในทางพระศาสนา อย่างหาผู้เปรียบเทียบได้ยาก หากท่านอายุสั้น ดับขันธ์ไปในวัย ๖๓ พรรษา ๔๒ เมื่อ พ.ศ.
2005-03-23 09:45
------------------------------------------------------- สกว.เผยผลวิจัยท้องถิ่นศึกษา 5 พื้นที่ชายแดน-ชายขอบ สะท้อนภาพเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงนิเวศวัฒนธรรมของชีวิตผู้คนในพื้นที่ขาดแคลน ระบุปัญหาของประเทศไทยคือการสร้างความรู้ไม่ทันกับการพัฒนา แนะสร้างทางลัดสนับสนุนคนในท้องถิ่นทำวิจัยเองเชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาที่สมดุล และลดผลกระทบจากการรุกล้ำของนิเวศการเมืองจากภายนอกที่กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ของชุมชนชายแดน-ชายขอบ -------------------------------------------------------
2005-03-21 09:49
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 48 ที่ผ่านมา เจ้าอาวาสวัดฟ้าเวียงอินทร์ พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องได้จัดประชุมหารือเพื่อที่จะทำการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุมาระชีนะเจดีย์ หรือเจดีย์ชายแดน(กองมูแหลนหลิน) อันเป็นศาสนสมบัติส่วนหนึ่งของวัดฟ้าเวียงอินทร์ ตั้งอยู่บนสันเขารอยต่อสองแผ่นดินระหว่างไทย-พม่า(รัฐฉาน) บริเวณบ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นใหม่อีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันพระธาตุมาระชีนะเจดีย์มีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก
2005-03-19 22:21
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปาฐกถาพิเศษ ณ ที่ชุมนุมของสมัชชาคนจน สวัสดีชาวสมัชชาคนจนที่เคารพทุกท่านครับ ที่กำหนดให้ผมพูดเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกับรัฐอำนาจนิยม ผมอยากจะเรียนเตรียมนะครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้พวกเราทั้งสมัชชาคนจน ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่ร่วมกันร่างขึ้นมาด้วยมือของเราเอง และเราหวังว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด
2005-03-16 01:16
ข้อเสนอในการจัดตั้ง "คณะกรรมาธิการภาคประชาชนตรวจสอบนโยบายความยากจนและสังคม" ของสมัชชาคนจนและเครือข่ายพันธมิตร โดยดึงเอาทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามาร่วมตรวจสอบการทำงานแก้ปัญหาสังคมและความยากจนของรัฐบาล น่าจะเป็นแนวทางที่สมเหตุสมผล โดย เฉพาะในสถานการณ์ "การเมืองภาคตัวแทน" มีฐานะครอบงำสังคมอยู่ในขณะนี้ จริงอยู่ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ได้แสดงเจตนารมณ์ไว้เมื่อครั้งได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า จะคืนอำนาจให้กับประชาชนและจะเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
2005-03-15 00:07
"โพะ ออ แค เหราะ มา ฝะ หยะ ฮะ เธอ ด๊ะ กี ผะ มี วิ ตะ มี ม่าย ต้อ กี ขอ แพ" เสียงเพลง "เด็กดอยใจดี" ดังขึ้นในหัวสมอง พร้อมๆ กับที่ผมนึกถึงภาพของชาวเขาที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ อย่างเช่นในรายการ "คดีเด็ด" หรือไม่ก็หนังเรื่อง "แจ๋ว" ก็ตามที เรามักจะมองภาพของชาวเขาเพียงแค่ด้านของการพูดไทยไม่ชัดที่กลายเป็นมุขตลกให้เราๆ ท่านๆ นำมาล้อเลียนเท่านั้น เห็นแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนๆ ที่ภาพของชาวไทยเชื้อสายจีนถูกนำเสนอผ่านสื่อในลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ก็โชคดีที่ในเวลาต่อมาชาวจีนโพ้นทะเลได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน อาจจะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจละกระมัง

Pages

Subscribe to บทความ