อัพเดทล่าสุดเมื่อ 38 นาที 50 วินาที ที่ผ่านมา

บทความ

2004-09-12 21:42
ในยุคที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในยุคที่ประเทศไทย ปฏิรูปการเมืองการบริหาร เข้าสู่กรอบความคิดใหม่ สังคมไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคเปลี่ยนแปลงจากเดิมในแทบทุกมิติ กลายเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร และข่าวสารที่เป็นที่ต้องการ ต้องมีคุณค่า เสนอแนวคิด ผลักดันสิ่งสร้างสรรค์และพิทักษ์ผลประโยชน์อันดีงามของสังคม หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือรายสัปดาห์ จึงเกิดขึ้นมา เพื่อขอเป็นสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความเป็นจริงสังคมเมืองเหนือในทุกแง่มุม
2004-09-11 19:27
8 กันยายน 2547 งานวิจัยไทบ้านป่าทามราษีไศล ฉบับสมบูรณ์ถูกถ่ายทอดสู่สาธารณะครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีตัวแทนนักวิจัยไทบ้านร่วม 10 คน เป็นผู้มาบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชุมชนหลังการเปิดประตูเขื่อนตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้แม่น้ำมูนได้ไหลเป็นอิสระอีกครั้ง และการกลับมาของป่าบุ่ง ป่าทามซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของลุ่มน้ำมูนตอนกลางในอีสานใต้ ที่มาของวัฒนธรรมการต้มเกลือแบบพื้นบ้านโบราณ
2004-09-10 20:48
งานวิจัยดำเนินการระหว่างต้นปี 2546-2547 โดยไทบ้านจาก 36 ชุมชนประมาณ 200 คน ที่ตั้งถิ่นฐานรอบป่าทามราษีไศลในเขตลุ่มน้ำมูนตอนกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARIN) เป็นผู้ช่วยนักวิจัย มีขั้นตอนหลักๆ คือ 1. ไทบ้านประชุมกำหนดประเด็นศึกษา 8 ประเด็นคือ ระบบนิเวศป่าทาม พรรณพืชพันธุ์ปลา เครื่องมือหาปลา การต้มเกลือ เกษตรทาม และการเลี้ยงวัว-ควาย 2. ไทบ้านคัดเลือกนักวิจัยไม่ต่ำกว่า 20 คน ต่อประเด็น 3. นักวิจัยและผู้ช่วยแต่ละประเด็นประชุมกลุ่มเพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน
2004-09-07 00:53
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง เปิดเผยข้อมูลวิจัยสภาวะความรุนแรงในครอบครัว โดยเป็นการสำรวจสาเหตุการใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะกรณีของคู่สามีภรรยาใน 5 เมืองใหญ่คือ กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่และสุพรรณบุรี พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า ผู้หญิงที่เป็นภรรยา 1 ใน 5 ของครอบครัวที่ทำการสำรวจถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ระดับความรุนแรงตั้งแต่การใช้วาจาดุด่าด้วยคำหยาบคาย การถูกบังคับทำร้ายจิตใจ การถูกกระทำรุนแรงทางเพศ หรือถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ซึ่งภาพโดยรวมปรากฏเป็นรายงานข่าวในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ มาโดยตลอด
2004-09-02 23:15
ศูนย์ข่าวภาคเหนือ- 2 ส.ค.47 กลุ่มเครือข่ายศิลปินทั่วประเทศได้รวมพลังกันเขียนบทกวีเพื่อรำลึกถึง เจริญ วัดอักษร นักต่อสู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อค่ำของวันที่ 21 มิถุนายน 2547 ที่ผ่านมา โดยจะจัดวางขายทั่วประเทศ และนำรายได้มอบให้กับครอบครัวทั้งหมด วิถีการต่อสู้ของ เจริญ วัดอักษร ซึ่งเป็นเพียงคนสามัญคนหนึ่ง ซึ่งมีความรักหวงแหนในผืนแผ่นดินถิ่นเกิด ได้พยายามเรียกร้องและคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก-หินกรูด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538
2004-09-02 02:59
โครงการเขื่อนน้ำเทิน 2 ซึ่งธนาคารโลกเพิ่งจัดเวทีพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพฯเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และจะจัดเวทีรูปแบบเดียวกันในประเทศของผู้มีหุ้นในโครงการฯ รวมทั้งที่สปป.ลาว ช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนั้น น่าจะเกี่ยวพันกับคนไทยอย่างลึกซึ้ง
2004-09-02 00:01
ดูเหมือนว่า การเรียกร้องให้ กทม. รื้อฟื้นโครงการสร้างหอศิลป์ของกรุงเทพฯ ในยามเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ จะเป็นจริงได้ในครั้งนี้กระมัง เพราะว่าการเรียกร้องได้รับเสียงตอบรับจาก ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 21 คนต่างเห็นความจำเป็นที่จะให้สร้างหอศิลป์ ทั้งสิ้น แต่จะเป็นไปได้แค่ไหน อย่างไร เวลาที่จะให้คำตอบได้ ก็คงจะเป็นหลังจากที่ชาว กทม.ได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วนั่นแหละ ซึ่งเป็นไปได้ว่า เครือข่ายประชาชนที่เป็นแกนนำในการเรียกร้องหอศิลป์ครั้งนี้ จะต้องติดตามทวงถาม หรือเตือนความจำกัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อท่านผู้ว่าฯ จะได้ไม่แกล้งทำลืม
2004-09-01 21:51
การประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้(31 ส.ค.) สร้างความงุนงงให้กับสื่อมวลชนที่รอฟังผลสรุปการพิจารณามติของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทค ที่เสนอให้มีการปลูกและทดสอบพืชจีเอ็มโอในระดับไร่นา "นายกรัฐมนตรีให้ถอนวาระออกจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับประชาชนเพราะหากผลักดันการศึกษาขณะนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญานว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนต่อการผลิตสินค้าเกษตรจีเอ็มโอซึ่งยังไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล" คำแถลงของโฆษกรัฐบาล (ไทยโพสต์ ,ผู้จัดการรายวัน1 ก.ย.47)
2004-08-29 19:35
"ผู้หญิงใจแข็งไม่กลัว เขาว่ามีนายทุนจะมายิงหัวแต่ผู้หญิงก็ไม่กลัว " เสียงของจ๊ะลิหย้า หวังสบ หรือ "จ๊ะสาว" วัย 43 ปี เอ่ยด้วยสำเนียงใต้ดังชัดเจน จ๊ะเป็นหนึ่งในชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ห้วยน้ำขาว ที่ต่อสู้คัดค้านการไถดันป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(ออป.) เพื่อรื้อปลูกสวนยางพาราในเขตสวนป่าห้วยน้ำขาว ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นเวลาร่วม 2 เดือนแล้วที่ชาวบ้านประมาณ 30 คนมาตั้งเต็นท์ชุมนุมคัดค้านอยู่ที่ปากทางเข้าสวนป่าห้วยน้ำขาว ริมถนนเพชรเกษม ทางหลวงเอเซียหมายเลข 4 ที่อีกด้านหนึ่งคือสามแยกเลี้ยวเข้าสู่เกาะลันตา
2004-08-26 17:46
ระบอบการเมืองการปกครองภายใต้ทักษิโณมิกส์เป็นระบบเถ้าแก่   ( ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ นำเสนอบทวิพากษ์ ระบอบทักษิโณมิกส์ ในการเสวนาเรื่อง ทักษโณมิกส์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา) มี3 หัวข้อ ที่ผมอยากจะพูดคือ 1. ทักษิโณมิกส์ คืออะไร 2. สาระสำคัญว่าด้วยทักษิโณมิกส์ 3. มายาคติว่าด้วยทักษิโณมิกส์

Pages

Subscribe to บทความ