อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 50 นาที ที่ผ่านมา

บทความ

2018-10-04 06:32
ความรุนแรงทางการเมืองมักก่อผลกระทบต่อชีวิตของคนจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ทั้งคนที่เสียชีวิตและคนใกล้ชิดของพวกเขา แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ปัจเจกแต่ละคนรับมือและจัดการกับความเจ็บปวดทางใจไม่เหมือนกัน ยังไม่นับว่าระดับของความรุนแรงกับแต่ละคนก็ต่างกัน
2018-10-04 05:41
ฉันอยากเป็นคนดีมีศรีศักดิ์                                 ให้ความรักปวงประชาน่าสงสารซ่อมสิ่งชำรุดหลุดพันธนาการ                            ทนทรมานมานานหลายขวบปีจะเปลี่ยนแปลงสังคมที่อมทุกข์                          สร้างความสุขสดชื่นรื่นฉวีมิติใหม่นำเสนอเจอสิ่งดี                                     มีชีวีวิถีทางสล้างใจการเมืองคือเรื่องเรืองอำนาจ                               ฉันมุ่งมาดหาญกล้าท้าสมัยเสนอชื่อเลื่องลือระบือไกล                                 เลือกฉันไว้ไม่ผิดคิดให้ดี
2018-10-02 23:05
สองสามปีมานี้ผู้พิพากษา ชอบสั่ง "ห้ามจด" ............... การพิจารณาคดีโดยเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นหลักการทั่วไปในกฎหมายทั้งไทยและเทศ เพื่อเป็นหลักประกันว่า การพิจารณาคดีนั้นจะดำเนินไปโดยเป็นธรรม ผ่านสายตาของผู้เฝ้ามอง แต่หลักการนี้คงไม่ได้จำกัด "ผู้เฝ้ามอง" อยู่เพียงคนประมาณ 10-20 คนที่เข้าไปนั่งจนเต็มแต่ละห้องพิจารณาคดีได้ แต่การเปิดให้สาธารณะเฝ้าดูและเข้าถึงกระบวนการได้ ก็ต้องเปิดให้ คนไม่กี่คนที่ได้เข้าไปนั่งฟังออกมาเล่าต่อได้ด้วย
2018-10-02 16:09
คำตอบสั้นๆ คือ “ไม่เชิง” ดังนั้นเหตุใดประเทศจีนจึงอ้างว่าตนเป็นประชาธิปไตย ? มีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบจีนๆ ด้วยหรือ และ “ประชาธิปไตยสังคมนิยม” ของจีนนั้นเป็นประชาธิปไตยจริงๆ หรือไม่ ? จีนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ ? เพื่อตอบคำถาม ที่แรกซึ่งเราต้องเริ่มต้นก็คือพจนานุกรมซึ่งคุณสามารถพบนิยามของประชาธิปไตยตามแบบหนังสือเรียนได้ ไม่ว่าพจนานุกรมเล่มไหนที่คุณหยิบขึ้นมา คุณมีแนวโน้มจะพบคำว่าประชาธิปไตยที่ถูกนิยามอย่างหลวมๆ ว่าเป็นระบบการปกครองโดยสมาชิกทั้งหมดของรัฐ ประเทศซึ่งถูกปกครองภายใต้ระบอบเช่นนั้นถูกเรียกว่าเป็นประชาธิปไตย
2018-10-02 14:00
ภาพโดย: ตะวัน พงศ์แพทย์ สัญญาณเลือกตั้งของไทยดูจะชัดขึ้นในรอบ 4 ปี หาก คสช. ไม่กลับคำอีกครั้ง ประชาชนไทยคงได้เห็นกฎหมายเลือกตั้งที่คลอดออกมาแล้ว ใช้ได้จริงราวเดือนกุมภาพันธ์ หรืออาจจะยาวไปถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ตามที่ สนช. บางคนออกมาให้ความเห็น
2018-10-01 23:29
   “จงกล้าหาญใช้ความเข้าใจของตนเอง Have courage to use your own understanding!”
2018-10-01 23:15
ประเทศไทยรับรองสิทธิจดทะเบียนการเกิดและสิทธิการรับรองว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)  และตามข้อ 7 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child : CRC)ไม่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่ที่มีสถานะเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หรือเด็กถูกทอดทิ้งหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี ล้วนเป็นหน้าที่ของรัฐในการรับจดทะเบียนการเกิด เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่เกิด และรับรองความมีตัวตนตามกฎหมายไม่ให้กลายเป็นเด็กไร้รัฐโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เด็กเกิด
2018-09-30 18:44
ถ้าพูดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ชนิดที่เป็นแผนแม่บทการพัฒนา ในช่วงที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่า ในส่วนแผนพัฒนาด้านสมุทรศาสตร์ของไทย เราไม่เคยมีแผนที่สำหรับการพัฒนาประเภทนี้เอาเลย ทั้งๆ ที่ประเทศไทยในส่วนที่เป็นแหลมลงไป คือ ภาคใต้ ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลหรือมหาสมุทร ด้วยเหตุนี้ทำให้ไทยเป็นประเทศที่มีความรู้ด้านสมุทรศาสตร์น้อยที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือแม้กระทั่งในภูมิภาคอันดามันก็ตามแต่
2018-09-30 18:04
ผมเขียนบทความนี้ขึ้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวล่วง หรือละเมิดคำพิพากษาของศาล หรือก้าวก่ายกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด หากแต่เพียงอยากจะให้ข้อมูลความจริงอีกด้าน ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจถึงข้อเท็จจริง ในเรื่องการพิพาทที่ดิน “เกาะดอนคำพวง” ซึ่งอาจจะพอทำให้เกิดความคลี่คลายข้อกังขา ลดเสียงก่นด่า แล้วมุ่งแสวงหาทางออกที่ยุติธรรมกับทุกฝ่าย ต่อไปในอนาคต

Pages

Subscribe to บทความ