อัพเดทล่าสุดเมื่อ 57 นาที 53 วินาที ที่ผ่านมา

บทความ

2018-11-01 23:02
แนวคิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการผลิตครูปริญญาตรี 5 ปี ที่เริ่มใช้ เมื่อปี         พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน พ.ศ.2561 รวม 14 ปี ได้ถูกนำเสนอเพื่อทบทวนมาโดยลำดับ เนื่องจาก ในอดีตประเทศไทย มีหลักสูตรผลิตครูเฉพาะปริญญาตรี 4 ปี มาตั้งแต่ พ.ศ.2497 ถึง พ.ศ.2546 รวม 49 ปี ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการผลิตครูคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 
2018-11-01 22:03
ในที่สุดกลุ่มบริษัทดีแทคก็ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ถือเป็นเอกชนรายสุดท้ายที่สิ้นสุดสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบใบอนุญาตอย่างเต็มตัวในอดีตประเทศไทยเริ่มให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาร่วมการงานหรือเรียกกันว่าระบบสัมปทาน โดยมีทีโอทีถือครองคลื่น 900 MHz กสท โทรคมนาคมถือครองคลื่น 850 MHz และ 1800 MHz แล้วให้เอกชนคือ เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เป็นคู่สัญญาสัมปทานตามลำดับ
2018-11-01 21:46
การเดินหาเสียงของนายสุเทพกับพวกแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการของพรรค....คงจะยากมากที่จะประสบความสำเร็จ แต่ถึงแม้ปฏิกิริยาที่มีต่อนายสุเทพ จะสะท้อนความเห็นที่ยังแตกต่างในสังคมอย่างลึกซึ้ง การที่นายสุเทพเลือกที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง ความแตกต่างทางความคิดเห็นก็จะไม่นำไปสู่ความรุนแรงใดๆ แตกต่างจากเมื่อนายสุเทพเคลื่อนไหวต่อต้านขัดขวางการเลือกตั้งก่อนการรัฐประหาร
2018-10-31 21:29
ปี 2014 ประเทศไทยโหมโรง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” กันยกใหญ่ตลอดปี ก่อนที่ประชาคมนั้นจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2015 ราวกับว่า AEC เป็นหมุดหมายสำคัญของการก้าวไปข้างหน้าของประเทศชาติ สถานที่ราชการแทบทุกแห่งมีธงชาติของรัฐสมาชิกอาเซียนประดับ
2018-10-31 15:21
ประเทศกูมี ความนิยมในมหรสพครบงันในงานบุญงานบวชของผู้คนบนดินแดนที่ราบสูงตะวันออกเฉียงเหนือเลื่อนไหลไปตามยุคสมัย  แต่ก่อนถ้าเจ้าภาพมีฐานะยากจนแถมฝนฟ้าไม่ปรานี จะเอาบุญทั้งทีแค่มีหมอลำกลอนหรือหมอลำคู่ก็นับว่าหรูหรา หากร่ำรวยมีหน้ามีตาก็จ้างหมอลำหมู่หรือหมอลำเรื่องต่อกลอน หรือหมอลำเพลินกกขาขาวก็ย่อมได้
2018-10-31 15:15
ความสับสนอลหม่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลายภายหลังการสอบสวน และแถลงการณ์กรณีเที่ยวบิน 971 ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (29 ต.ค.) ผลการสอบสวนระบุว่า เป็นปัญหาของกระบวนการทำงานและความบกพร่องของทั้งนักบินและนายสถานีฯที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้โดยสาร และนอกจากนี้ผู้บริหารฯบริษัทกล่าวว่าจะดำเนินการเยียวยาผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวตามมาตรฐานสากล
2018-10-30 22:43
1.เกริ่นนำ  1.1 พวกเราคงได้ยินข่าวข้าราชการบำนาญกลุ่มหนึ่งได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยสาระสำคัญที่ขอแก้ไข คือ เปลี่ยนสูตรบำนาญ ดังนี้ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2561)
2018-10-30 21:24
การกำหนดกรอบคุณวุฒิตามมาตรฐานสากล (International Qualification Framework) จะอธิบายการเรียนรู้ในระบบ (Formal Learning) ในด้านระดับคุณวุฒิ (level) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) หน่วยกิต (Credit) มาตรฐานหน่วยกิต (Unit Standard) ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวคิดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรครูปริญญาตรี 4 ปี ดังนี้ 1. ระดับคุณวุฒิ (degree level) 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) 3. มาตรฐานหน่วยกิต (unit standard)

Pages

Subscribe to บทความ