อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 29 นาที ที่ผ่านมา

บทความ

2018-10-30 21:24
การกำหนดกรอบคุณวุฒิตามมาตรฐานสากล (International Qualification Framework) จะอธิบายการเรียนรู้ในระบบ (Formal Learning) ในด้านระดับคุณวุฒิ (level) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcomes) หน่วยกิต (Credit) มาตรฐานหน่วยกิต (Unit Standard) ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวคิดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรครูปริญญาตรี 4 ปี ดังนี้ 1. ระดับคุณวุฒิ (degree level) 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) 3. มาตรฐานหน่วยกิต (unit standard)
2018-10-30 09:56
ใจ อึ๊งภากรณ์และสหายเรียกร้องให้กรรมกรตั้ง "พรรคการเมืองของตนเอง" มาโดยตลอด (พูดให้ชัดคือตั้ง "พรรคกรรมกรปฏิวัติ" โค่นล้มทุนนิยม) บริภาษกรรมกรที่ไปร่วมกับพรรคอื่นว่า "เดินตามก้นพรรคนายทุน"! ใจ อึ๊งภากรณ์: แรงงานไม่ควรหลงเลือกนายใหม่ในรูปแบบพรรคอนาคตใหม่ "พรรคชนชั้นกรรมกร" นั้นเป็นแนวคิดศตวรรษที่ 19-20 บนฐานของระบบทุนนิยมขณะนั้น ทว่านับแต่ยุค 1990s "พรรคกรรมกร" ทั้งหลายก็ล้มหายตายจากไปหมดหรือ "แปรสภาพ" จนเหลือแต่ป้ายชื่อกรรมกร แต่เนื้อในไม่ใช่อีกต่อไป (เช่น อังกฤษ)
2018-10-30 07:54
แม่ทัพบกคนใหม่คงเข้าใจผิดว่าการรัฐประหารในประเทศไทยเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกองทัพ แท้จริงแล้วไม่เคยมีรัฐประหารครั้งใดเลยที่กองทัพตัดสินใจได้เองโดยอิสระ ยิ่งหลัง 14 ตุลาเป็นต้นมา กองทัพยิ่งกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของชนชั้นนำกลุ่มอื่นมากขึ้น ไม่ว่ากองทัพจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ก่อนหน้านั้น แม้กองทัพไม่ได้มีอิสรภาพในการตัดสินใจทำรัฐประหารแต่ผู้เดียว แต่กองทัพหรือผู้นำกองทัพเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ตัดสินใจหลักๆ ทั้งนี้ นับตั้งแต่การรัฐประหารครั้งแรกคือ รัฐประหารปิดสภาและงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราของพระยามโนปกรณ์นิติธาดา สืบมาจนถึงรัฐประหาร 2501 ของสฤษฎิ์ ธนะรัชต์
2018-10-29 09:57
เพลง 'ประเทศกูมี' มีอะไรที่น่าสนใจกว่าการวิจารณ์ผู้ครองอำนาจทางการเมืองอยู่หลายแง่ครับ ในแง่ดนตรีนั้นผมขอไม่กล่าวมาก เพราะได้ยินคนพูดถึงมากแล้วว่ามันโดดเด่นที่การแสดงความรู้สึกจากใจผ่านน้ำเสียงที่ดุเดือดและถ้อยคำที่รุนแรง สะท้อนความรู้สึกโกรธเคืองเนื่องจากความอยุติธรรมต่าง ๆ ที่กดทับสังคมอยู่ (ไม่ใช่ความเกลียดชังอย่างที่คนที่ไม่ชอบเพลงนี้พยายามวิจารณ์)
2018-10-29 09:13
  ฟังเสียงสะท้อนร้อนแรงแห่งปฐพีประเทศกูมีที่กำลังฟังแสลงโธ่เอ๋ยหูกูก็มีที่ตะแคงให้มาแย่งกันแยงรูหูกูมีไม่พอใจไสหัวไปให้พ้นบ้านเมืองอารมณ์เคืองเป็นเรื่องเปลืองเนื้อที่โถก็แต่งเพลงสู้ใส่หูกูซีฟังทั้งปีแลกเปลี่ยนเวียนหัวกัน
2018-10-28 19:51
มันเป็นเรื่องดีมากๆ ที่พรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่ออกมาวิจารณ์เผด็จการทหารปัจจุบันอย่างเป็นระบบ และเสนอว่าจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ไม่ใช่ของทหาร พร้อมกับรื้อถอนข้อบังคับต่างๆ ของเผด็จการประยุทธ์ที่จำกัดพื้นที่ประชาธิปไตย และเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคสามัญชน พรรคอนาคตใหม่พูดชัดเจนกว่าในเรื่องนี้

Pages

Subscribe to บทความ