อัพเดทล่าสุดเมื่อ 15 นาที 21 วินาที ที่ผ่านมา

บทความ

2018-08-06 23:09
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสถานการณ์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และด้านส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก (Special Rapporteur on the situation of human rights defenders/ Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression หรือผู้รายงานพิเศษของ UN) ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยผ่านคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) (หนังสือลำดับที่ UA THA 2/2018 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561) ให้รัฐบาลไทยชี้แจง กรณีการจับกุมและคุมขังนักกิจกรรมที่เข้าร่วมรณรงค์ “We Walk เดินมิตรภาพ” เมื่อเดื
2018-08-05 21:22
ถ้าจะทรยศคิดคดขยี้พวกปีศาจ                  พลังอำนาจบาตรใหญ่ให้ฉิบหาย เปิดเผยข้อมูลไปให้คลี่คลาย                            ผองโจรร้ายกาลีมีแผนใด สมคบคิดปล้นกลางแดดอันแผดเปรี้ยง     เคยพอเพียงกับแสงดาวพราวเหนือใต้ ในครั้งนี้ที่มีแผนแก่นแกนใน                      ผองโจรใช้เครือข่ายเป็นสายโยง   โจรวางสายไว้หลายฉากลากมาเชื่อม           สร้างความเสื่อมให้เห็นเป็นโขยง
2018-08-03 19:18
เรื่องพรรคอนาคตใหม่ กับท่าทีเรื่อง 112 และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ ผมเสนอให้บรรดากรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค ผู้สนับสนุนและเหล่าที่ปรึกษาโดยเฉพาะปัญญาชนที่มีความหวังกับพรรคนี้ลองใคร่ครวญกันดูให้ดีๆ ในขณะที่ยังพอมีเวลาอยู่ ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เกี่ยวพันกับรากฐานของความเป็นประชาธิปไตยไทยที่ทั่วโลกจับตามอง และสื่อต่างประเทศรวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ก็ติดตามอย่างใกล้ชิด
2018-08-03 00:33
อินทร์,พรหม ยักษ์,ยมไม่ก้มกราบมนุษย์หยาบ,พาล,สันดานชั่วแต่มนุษย์ด้วยกันที่หวั่นกลัวก้มหัวให้เหลิงเล่นเป็นเทวดา สวามิภักดิ์นักษัตร มัดตราสังข์เหวบูชายัณฑ์คลั่งดังอรรถกถาคลื่นธูป,เทียนอธรรมย่ำบีฑาไห้หาทั้งความคิดจิตวิญญาณ เลือด - ยศ หยดหญ้ายาตราตกตระหนกจตุสดมภ์,ตรมหย่อมย่านย้อมมหาวิหารสิ้นทุกดินดานเหลือทานแรงฉุดหยุดโมงยาม
2018-08-03 00:15
ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับศิลปินละครโรงเล็ก รวมถึงศิลปินร่วมสมัยแบบอื่นๆ ในระยะเวลาสั้นๆ ถึงตอนนี้น่าจะมีอายุที่จริงจังเพียงหนึ่งปี หากคุณมาจากแวดวงศิลปะ และในบทที่แล้วคุณรู้สึกเหมือนกำลังอ่านปัญหาของคนอื่น ในบทนี้น้ำเสียงของผมคงจะกลายเป็นคนอื่นที่กำลังเขียนถึงเรื่องของคุณ นี่คงเป็นผีตัวที่ผมเห็นในบ้านของคุณ ไม่รู้คุณเห็นเป็นอื่นไหม
2018-08-03 00:01
ที่มาภาพ: http://sinchaichao.blogspot.com/2015/06/secular-state.html มิตรสหายท่านหนึ่งถามผมในวงเสวนาว่า “เราจะสร้างประชาธิปไตยโดยไม่แตะประเด็นศาสนาเลยได้หรือไม่” ผมตอบว่า “ไม่” ด้วยเวลาจำกัด จึงให้เหตุผลไปสั้นๆ ขอขยายต่อในบทความนี้
2018-08-02 23:37
วันเสาร์ที่  7 เมษายน 2561 21.30 น. บ้านห้วยน้ำใส พัทลุง ผมเดินทางถึงพัทลุงในช่วงเย็นของวันนี้ เป็นปกติที่ผมเดินทางกลับบ้านมาเยี่ยมพ่อ-แม่ ในช่วงวันสำคัญๆ ที่จะมีวันหยุดยาวติดกันหลายวัน เพียงแต่การเดินทางกลับบ้านของผมครั้งนี้ไม่ได้เพื่อกลับมาเยี่ยมบ้านในช่วงหยุดยาวสงกรานต์อย่างเดียว แต่ผมกลับมาเพื่อผ่อนผันทหารอีกด้วย
2018-08-02 08:29
ปรัชญาการเมือง (Polities) การเมืองเป็นกิจกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีผลต่อสังคมส่วนรวมด้วยความยินยอมของสังคมนั้นๆ จากการศึกษาปรัชญาการเมืองของบรรดานักปราชญ์ทางการเมือง เช่น อริสโตเติล เพลโต หรือนักปรัชญาต่างๆ สรุปได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม โดยให้คุณค่าต่อการให้การศึกษาอย่างมาก การเมืองเป็นวิถีชีวิต ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับการเมือง

Pages

Subscribe to บทความ