อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 35 นาที ที่ผ่านมา

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

2017-04-14 09:55
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงิน ประจําปีงบประมาณ  2560 ให้แก่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ รวม 3 งวด เป็นเงิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 5,291,140,000 บาท 
Subscribe to บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)